IPN Wr 6/72 t. 1

IPN Wr 6/72 t. 1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 6/72 t. 1
Opis zawartości
Tytuł

Opracowanie: B. Fijałkowska, K. Jońca, A. Konieczny, Hitlerowskie więzienie karne we Wrocławiu (Strafgefängnis Breslau) w latach 1939-1945, Wrocław 1986

Opis

Opracowanie zawiera: zdjęcia i rysunki gilotyny, wykaz zgilotynowanych sporządzony na podstawie kart osobowych więźniów z więzienia przy ul. Kleczkowskiej, wykazy zgilotynowanych Niemców, Czechów, Polaków, Rosjan, Francuzów, wykaz rozstrzelanych Czechów

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1986
Data końcowa
1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotografia

Liczba tomów
1
Liczba kart
93