Mapa oddziałów i delegatur IPN

Mapa oddziałów i delegatur IPN

W ramach IPN działa 11 oddziałów Instytutu we wszystkich miastach, w których funkcjonują sądy apelacyjne (Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław).

W kolejnych 7 miastach (Bydgoszcz, Gorzów Wlkp., Kielce, Koszalin, Olsztyn, Opole, Radom) powołano delegatury IPN.

Siedziba IPN mieści się w Warszawie przy ul. Janusza Kurtyki 1. Siedziba centrali Archiwum IPN w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 21.

Wnioski są realizowane przez Oddziały zgodnie z właściwością miejscową określone wg zasięgu sądów apelacyjnych.

Informacje o archiwum
Nazwa jednostki
Kontakt
Miejscowość
Opole
Telefony
77 453 84 74