Działy archiwum

Działy archiwum

Instrukcja / Zakres danych / Działy Archiwum  / Słownik / Informator / Przegląd archiwalnyO projekcie / Informacje


Materiały zgromadzone w Archiwum IPN zostały podzielone na  trzynaście grup rzeczowych (działów), które odpowiadają grupom aktotwórców wydzielonych przede wszystkim ze względu na swoją historyczno-ustrojową odrębność.

kartoteka

Dział I: Organy represji i administracji III Rzeszy Niemieckiej.

Dział II: Organy represji Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich.

Dział III: Cywilne organy bezpieczeństwa państwa.

Dział IV: Wojskowe organy bezpieczeństwa państwa.

Dział V: Wojska wewnętrzne.

Dział VI: Jednostki i administracja wojskowa.

Dział VII: Cywilne organy wymiaru sprawiedliwości, w tym sądy specjalne, prokuratury powszechne oraz sądy powszechne.

Dział VIII: Wojskowe organy wymiaru sprawiedliwości, w tym prokuratury wojskowe oraz sądy wojskowe.

Dział IX: Więziennictwo oraz instytucje penitencjarne, w tym więzienia, zakłady karne, areszty oraz inne miejsca odosobnienia.

Dział X: Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz krajowe i zagraniczne organy i instytucje badania i ścigania zbrodni niemieckich.

Dział XI: Organy administracji publicznej, urzędy, instytucje oraz organizacje społeczno-polityczne, w tym pozasądowe organy wymiaru sprawiedliwości oraz archiwa organizacji niepodległościowych i oporu społecznego.

Dział XII: Archiwa osobiste i kolekcje.

Dział XIII: Zbiory archiwalne, w tym dokumenty z archiwów zagranicznych lub ich kopie gromadzone na zasadzie zbiorów.