Seria

Seria

Określa szereg jednostek archiwalnych w podzespole stanowiących pewien ciąg, a związanych ze sobą analogią treści lub pochodzenia, bądź analogią obu tych elementów.

Charakterystyka archiwalna serii

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz krajowe i zagraniczne organy i instytucje badania i ścigania zbrodni niemieckich
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich – Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu 1984-1991
Seria

Dokumentacja badawczo-naukowa