Search

Search

Hierarchical searching
Advanced
Advanced Search Criteria

Results 1 - 10 of 2763844

Sort by: Recently added
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Kielcach [1945] 1983-1990
Reference number
IPN Ki 94/7683 see description
Title

Akta osobowe członka ORMO: Henryk Matynia, imię ojca: Franciszek, ur. 14-01-1937 r.

Date range
1955 -1955
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Kielcach [1945] 1983-1990
Reference number
IPN Ki 94/7682 see description
Title

Akta osobowe członka ORMO: Gerard Matynia, imię ojca: Franciszek, ur. 01-10-1938 r.

Date range
1965 -1965
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Kielcach [1945] 1983-1990
Reference number
IPN Ki 94/7680 see description
Title

Akta osobowe członka ORMO: Henryk Matyjasek, imię ojca: Wawrzyniec, ur. 09-12-1938 r.

Date range
1963 -1965
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Kielcach [1945] 1983-1990
Reference number
IPN Ki 94/7684 see description
Title

Akta osobowe członka ORMO: Jerzy Matynia, imię ojca: Zdzisław, ur. 06-01-1952 r.

Date range
1987 -1987
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Kielcach [1945] 1983-1990
Reference number
IPN Ki 94/7679 see description
Title

Akta osobowe członka ORMO: Tadeusz Matyjas, imię ojca: Józef, ur. 01-09-1923 r.

Date range
1977 -1989
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Kielcach [1945] 1983-1990
Reference number
IPN Ki 94/7685 see description
Title

Akta osobowe członka ORMO: Józef Matynia, imię ojca: Józef, ur. 18-06-1915 r.

Date range
1951 -1951
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Kielcach [1945] 1983-1990
Reference number
IPN Ki 94/7681 see description
Title

Akta osobowe członka ORMO: Marian Matyjaszek, imię ojca: Stanisław, ur. 10-07-1937 r.

Date range
1963 -1966
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Kielcach [1945] 1983-1990
Reference number
IPN Ki 94/7678 see description
Title

Akta osobowe członka ORMO: Edward Matyjas, imię ojca: Franciszek, ur. 10-03-1931 r.

Date range
1975 -1975
Zakład Karny w Hrubieszowie 1968-
Reference number
IPN Lu 756/110 see description
Title

Akta osobowe osadzonego dot. Zygfryd Pilichiewicz, imię ojca: Władysław, ur. 26-06-1955 r., skazanego na podstawie art. 20 Ustawy z dn. 26-10-1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy za to, że w okresie od 01-01-1988 r. do 15-04-1988 r. w miejscowości Szpikołosy nie będąc zatrudnionym i nie pobierając nauki, nie dopełnił obowiązku zgłoszenia tego faktu w Referacie Zatrudnienia UM w Hrubieszowie, przetrzymywany w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie od 27-10-1989 r. do 11-12-1989 r., zwolnionego w dniu 11-12-1989 r.

Date range
1989 -1989
Zakład Karny w Hrubieszowie 1968-
Reference number
IPN Lu 756/109 see description
Title

Akta osobowe skazanego dot. Herman Nowak, imię ojca: Jan, ur. 22-05-1959 r., skazanego na podstawie art. 288 § 1 KW za to, że w dniu 25-10-1988 r. w m. Chałupki wziął udział w nielegalnym przekroczeniu granicy w kierunku Czechosłowacji, przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Katowicach od 15-11-1988 r. do 16-03-1989 r., w Zakładzie Karnym w Raciborzu od 16-03-1989 r. do 14-06-1989 r., w Areszcie Śledczym SR w Raciborzu od 14-06-1989 r. do 04-07-1989 r., w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej od 04-07-1989 r. do 07-11-1989 r., w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie od 07-11-1989 r. do 15-12-1989 r., zwolnionego w dniu 15-12-1989 r.

Date range
1988 -1989