Szukaj

Szukaj

wyszukiwanie strukturalne
Zaawansowane
Dodatkowe kryteria wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania 1 - 10 z 2770884

Sortowanie: Kolejność dodania (najnowsze)
Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach/Stalinogrodzie 1946-1955
Sygnatura IPN
IPN Ka 238/4141 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie karnej przeciwko: Witas Marian, imię ojca: Józef, ur. 08-08-1932 r. i innym, oskarżonym o usiłowanie dokonania zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego przez przynależność do nielegalnej organizacji o nazwach "Krzyż Harcerski" i "Polska Organizacja Młodzieżowa Korona - Wyzwolenie" w okresie od czerwca 1950 r. do maja 1951 r. oraz o nielegalne przechowywanie broni w okresie od kwietnia do czerwca 1950 r. na terenie Strzemieszyc Małych, tj. o czyny z art. 86 § 2 KKWP oraz art. 4 § 1 i 2 Dekretu z dnia 13-06-1946 r.

Daty skrajne
1952 - 1955
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie [1944] 1983-1990
Sygnatura IPN
IPN Lu 010/732 t. 1 pokaż opis j.a
Tytuł

Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna kryptonim „Pułkownik” dot. Gabriel Brzęk, imię ojca: Marcin, ur. 25-05-1908 r. Kontrola operacyjna nieujawnionego członka „Armii Krajowej” - oficera szkoleniowego i wywiadu, podejrzanego o wrogi stosunek do PRL.

Daty skrajne
1947 - 1973
Sąd Wojewódzki w Lublinie 1951-1998
Sygnatura IPN
IPN Lu 326/154 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Bronisław Witek, imię ojca: Tadeusz, ur. 03-06-1916 r. oskarżony o to, że jesienią 1942 r. w m. Basonia w pow. puławskim jako komendant straży wiejskiej ujął i doprowadził do posterunku policji granatowej w Józefowie nad Wisłą osiem osób narodowości żydowskiej, w wyniku czego zostały one rozstrzelane, tj. o czyny z art. 1 pkt. 2 Dekretu z dnia 31-08-1944 r.

Daty skrajne
1953 - 1954
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu 1974-1996
Sygnatura IPN
IPN BU 749/125 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie dot. Marek Berliński, imię ojca: Szczepan, ur. 19-10-1956 r., dot. Piotr Paździor, imię ojca: Zbigniew, ur. 20-02-1958 r., dot. Tadeusz Gierłowski, imię ojca: Szczepan, ur. 18-09-1953 r., dot. Zbigniew Nadolny, imię ojca: Józef, ur. 04-03-1956 r. i dot. Henryk Berliński, imię ojca: Szczepan, ur. 17-09-1950 r.

Daty skrajne
1982 - 1995
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Kielcach [1945] 1983-1990
Sygnatura IPN
IPN Ki 94/10190 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta osobowe członka ORMO: Fryderyk Różycki, imię ojca: Stefan, ur. 01-06-1946 r.

Daty skrajne
1968 - 1968
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Kielcach [1945] 1983-1990
Sygnatura IPN
IPN Ki 94/10184 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta osobowe członka ORMO: Jan Różański, imię ojca: Tadeusz, ur. 04-08-1949 r.

Daty skrajne
1987 - 1987
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Kielcach [1945] 1983-1990
Sygnatura IPN
IPN Ki 94/10176 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta osobowe członka ORMO: Stanisław Równicki, imię ojca: Stanisław, ur. 01-01-1933 r.

Daty skrajne
1955 - 1955
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Kielcach [1945] 1983-1990
Sygnatura IPN
IPN Ki 94/10212 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta osobowe członka ORMO: Julian Rudnik, imię ojca: Paweł, ur. 20-02-1935 r.

Daty skrajne
1973 - 1973
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Kielcach [1945] 1983-1990
Sygnatura IPN
IPN Ki 94/10238 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta osobowe członka ORMO: Stanisław Rusek, imię ojca: Stanisław, ur. 03-08-1933 r.

Daty skrajne
1954 - 1954
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Kielcach [1945] 1983-1990
Sygnatura IPN
IPN Ki 94/10182 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta osobowe członka ORMO: Stefan Różalski, imię ojca: Wincenty, ur. 07-06-1907 r.

Daty skrajne
1983 - 1990