Szukaj

Szukaj

wyszukiwanie strukturalne
Zaawansowane
Dodatkowe kryteria wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania 1 - 10 z 2770890

Sortowanie: Kolejność dodania (najnowsze)
Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Lublinie 1945-1950
Sygnatura IPN
IPN Lu 320/47 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta prokuratora w sprawie karnej przeciwko: Józef Sochacki, imię ojca: Bronisław, ur. 28-08-1920 r., Piotr Sochacki, imię ojca: Bronisław, ur. 1923 r., podejrzanym o to ,że w okresie okupacji niemieckiej na terenie gminy Stary Zamość brali udział w organizacji przestępczej Gestapo, strzelanie do polskich robotników, udział w wysiedlaniu Polaków, zabór mienia obywatelom polskim, tj. o czyny z art. 1 pkt 1, art. 2 i art. 4 dekretu PKWN z dn. 31-08-1944 r.

Daty skrajne
1950 - 1957
Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie 1946-1955
Sygnatura IPN
IPN Lu 30/275 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Edward Zubiak, imię ojca: Marcin, ur. 03-03-1921 r., oskarżony o to, że jesienią 1950 r. w m. Steniatyn w pow. tomaszowskim udzielał pomocy oddziałowi partyzanckiemu Samodzielnego Obwodu WiN Tomaszów Lubelski pod dowództwem Jana Leonowicza "Burty", tj. o popełnienie przestępstwa z art. 14 § 1 Sekretu z dn. 13-06-1946 r.

Daty skrajne
1952 - 1954
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze [1950] 1983-1990
Sygnatura IPN
IPN Po 823/3944 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta paszportowe o sygnaturze EZI: Petruńko Franciszek, imię ojca: Jan, data urodzenia: 11-11-1944.

Daty skrajne
1962 - 1962
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze [1950] 1983-1990
Sygnatura IPN
IPN Po 823/3943 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta paszportowe o sygnaturze EZI: Niekrasz Stanisława, imię ojca: Michał, data urodzenia: 25-03-1946.

Daty skrajne
1962 - 1962
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze [1950] 1983-1990
Sygnatura IPN
IPN Po 823/3942 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta paszportowe o sygnaturze EZI: Rajter Michał, imię ojca: Fiszel, data urodzenia: 12-03-1922.

Daty skrajne
1962 - 1962
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze [1950] 1983-1990
Sygnatura IPN
IPN Po 823/3941 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta paszportowe o sygnaturze EZI: Orzechowska, zd. Gąsior Stanisława, imię ojca: Stanisław, data urodzenia: 03-11-1929.

Daty skrajne
1962 - 1962
Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach/Stalinogrodzie 1946-1955
Sygnatura IPN
IPN Ka 238/4141 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie karnej przeciwko: Witas Marian, imię ojca: Józef, ur. 08-08-1932 r. i innym, oskarżonym o usiłowanie dokonania zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego przez przynależność do nielegalnej organizacji o nazwach "Krzyż Harcerski" i "Polska Organizacja Młodzieżowa Korona - Wyzwolenie" w okresie od czerwca 1950 r. do maja 1951 r. oraz o nielegalne przechowywanie broni w okresie od kwietnia do czerwca 1950 r. na terenie Strzemieszyc Małych, tj. o czyny z art. 86 § 2 KKWP oraz art. 4 § 1 i 2 Dekretu z dnia 13-06-1946 r.

Daty skrajne
1952 - 1955
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie [1944] 1983-1990
Sygnatura IPN
IPN Lu 010/732 t. 1 pokaż opis j.a
Tytuł

Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna kryptonim „Pułkownik” dot. Gabriel Brzęk, imię ojca: Marcin, ur. 25-05-1908 r. Kontrola operacyjna nieujawnionego członka „Armii Krajowej” - oficera szkoleniowego i wywiadu, podejrzanego o wrogi stosunek do PRL.

Daty skrajne
1947 - 1973
Sąd Wojewódzki w Lublinie 1951-1998
Sygnatura IPN
IPN Lu 326/154 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Bronisław Witek, imię ojca: Tadeusz, ur. 03-06-1916 r. oskarżony o to, że jesienią 1942 r. w m. Basonia w pow. puławskim jako komendant straży wiejskiej ujął i doprowadził do posterunku policji granatowej w Józefowie nad Wisłą osiem osób narodowości żydowskiej, w wyniku czego zostały one rozstrzelane, tj. o czyny z art. 1 pkt. 2 Dekretu z dnia 31-08-1944 r.

Daty skrajne
1953 - 1954
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu 1974-1996
Sygnatura IPN
IPN BU 749/125 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie dot. Marek Berliński, imię ojca: Szczepan, ur. 19-10-1956 r., dot. Piotr Paździor, imię ojca: Zbigniew, ur. 20-02-1958 r., dot. Tadeusz Gierłowski, imię ojca: Szczepan, ur. 18-09-1953 r., dot. Zbigniew Nadolny, imię ojca: Józef, ur. 04-03-1956 r. i dot. Henryk Berliński, imię ojca: Szczepan, ur. 17-09-1950 r.

Daty skrajne
1982 - 1995