Szukaj

Szukaj

wyszukiwanie strukturalne
Zaawansowane
Dodatkowe kryteria wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania 1 - 10 z 2769963

Sortowanie: Kolejność dodania (najnowsze)
Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Lublinie 1945-1950
Sygnatura IPN
IPN Lu 332/185 t. 2 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta prokuratora w sprawie karnej przeciwko: małżonkom Bielińskim, bdb., podejrzanym o to, że podczas okupacji niemieckiej w Lublinie będąc obywatelami polskimi zgłosili swoją przynależność do narodowości niemieckiej oraz o działanie na szkodę obywateli polskich poprzez zabieranie ludności żydowskiej mebli i innych przedmiotów, tj. o czyny z art. 1 § 1 Dekretu z dn. 28-06-1946 r. i z art. 2 Dekretu z dn. 31-08-1944 r.

Daty skrajne
1950 - 1965
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach [1945] 1983-1990
Sygnatura IPN
IPN Ka 0169/1676/J pokaż opis j.a
Tytuł

Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim "Postulat". Materiały dotyczące przejawów niezadowolenia wśród pracowników Zakładów Azotowych im. P. Findera w Chorzowie w latach 1988-1989, którzy domagali się od kierownictwa zakładu poprawy warunków pracy i podwyżek płac

Daty skrajne
1988 - 1989
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Ciechanowie [1975] 1983-1990
Sygnatura IPN
IPN BU 00888/399 t. 1 pokaż opis j.a
Tytuł

Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Turystka": Violetta Anna Filipek, imię ojca: Ryszard, ur. 08-06-1958 r. w m. Kostrzyń.

Daty skrajne
1982 - 1990
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach [1945] 1983-1990
Sygnatura IPN
IPN Ka 0169/1674/J pokaż opis j.a
Tytuł

Sprawa operacyjnego rozpracowania kryptonim "Związek". Materiały dotyczące utworzenia Komitetu Zakładowego NSZZ "Solidarność" w Biurze Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu Syntezy Chemicznej "Prosynchem" w Gliwicach w lutym 1989 r.

Daty skrajne
1989 - 1989
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Sygnatura IPN
IPN BU 01521/2123 pokaż opis j.a
Tytuł

Nieroda Stanisław. Niektóre aspekty działalności wywiadu francuskiego przeciwko Polsce w latach 1944-1955. Praca magisterska. Warszawa: Instytut Kryminalistyki i Kryminologii Akademii Spraw Wewnętrznych, 1978.

Daty skrajne
1978 - 1978
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Sygnatura IPN
IPN BU 01521/2122 pokaż opis j.a
Tytuł

Padjas Jerzy. Przesyłki pocztowe jako środek łączności w działalności wywiadowczej BND przeciwko PRL w latach 1960-1970. Praca magisterska. Warszawa: Instytut Kryminalistyki i Kryminologii Akademii Spraw Wewnętrznych, 1978.

Daty skrajne
1978 - 1978
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Sygnatura IPN
IPN BU 01521/2120 pokaż opis j.a
Tytuł

Zdrojewski Wiesław. Polityczno-prawna i operacyjna charakterystyka attaches wojskowych głównych państw NATO akredytowanych w PRL (na przykładzie lat 1970-1977). Praca magisterska. Warszawa: Instytut Kryminalistyki i Kryminologii Akademii Spraw Wewnętrznych, 1978.

Daty skrajne
1978 - 1978
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Sygnatura IPN
IPN BU 01521/2118 pokaż opis j.a
Tytuł

Kamiński Andrzej. Wybrane problemy kontrwywiadowczej ochrony rybołówstwa dalekomorskiego w strefie działania Kaszubskiej Brygady WOP w Gdańsku. Praca magisterska. Warszawa: Instytut Kryminalistyki i Kryminologii Akademii Spraw Wewnętrznych, 1978.

Daty skrajne
1978 - 1978
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Sygnatura IPN
IPN BU 01521/2117 pokaż opis j.a
Tytuł

Banachowicz Wojciech. Niektóre aspekty agenturalnej łączności radiowej na podstawie analizy systemu radiowej łączności wywiadowczej BND. Praca magisterska. Warszawa: Instytut Kryminalistyki i Kryminologii Akademii Spraw Wewnętrznych, 1978.

Daty skrajne
1978 - 1978
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Sygnatura IPN
IPN BU 01521/2115 pokaż opis j.a
Tytuł

Nawrocki Bogdan. Działalność gospodarcza stowarzyszeń w PRL. Praca magisterska. Warszawa: Zaoczne Studium Magisterskie Akademii Spraw Wewnętrznych, 1976.

Daty skrajne
1976 - 1976