Search

Search

Hierarchical searching
Advanced
Advanced Search Criteria

Results 1 - 10 of 2744518

Sort by: recently added

Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Ciechanowie [1975] 1983-1990
Reference number
IPN BU 00888/566 see description
Title

Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Simona": Dariusz Tadeusz Jarosiński, imię ojca: Kazimierz, ur. 28-10-1960 r. w m. Różan.

Date range
1984 -1990
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Ciechanowie [1975] 1983-1990
Reference number
IPN BU 00888/585 see description
Title

Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Janusz": Bożenna Galanciak-Śliwczak, imię ojca: Tomasz, ur. 21-03-1948 r. w m. Mogielnica.

Date range
1983 -1990
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Ciechanowie [1975] 1983-1990
Reference number
IPN BU 00888/595 see description
Title

Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Kalina": Józef Kaliński, imię ojca: Henryk, ur. 09-02-1956 r. w m. Wkra.

Date range
1984 -1990
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Ciechanowie [1975] 1983-1990
Reference number
IPN BU 00888/617 see description
Title

Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "MWD": Zbigniew Tadeusz Tomaszewski, imię ojca: Tadeusz, ur. 11-01-1947 r. w Mławie.

Date range
1989 -1990
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Ciechanowie [1975] 1983-1990
Reference number
IPN BU 00888/551 see description
Title

Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Iza": Wojciech Kondraciuk, imię ojca: Kazimierz, ur. 06-01-1968 r. w Mławie.

Date range
1986 -1990
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Ciechanowie [1975] 1983-1990
Reference number
IPN BU 00888/550 see description
Title

Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Andrzej": Stanisław Mirosław Mądrzak, imię ojca: Ryszard, ur. 05-03-1959 r. w Mławie.

Date range
1986 -1990
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Reference number
IPN BU 003274/3/D see description
Title

Materiały operacyjne dot.: Jose Riau Villalonga, imię ojca: Jose ur. 07-02-1930 r. w Barcelonie.

Date range
1960 -1984
Sąd Wojewódzki w Lublinie 1951-1998
Reference number
IPN Lu 19/340 t. 2 see description
Title

Akta o unieważnienie wyroku b. Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 26-04-1949 r. w sprawie sygn. akt Sr. 425/49 dot. Józef Łukasiewicz, imię ojca: Stanisław, ur. 29-05-1917 r.

Date range
1991 -1993
Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie 1946-1955
Reference number
IPN Lu 19/340 t. 1 see description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Józef Łukasiewicz, imię ojca: Stanisław, ur. 29-05-1917 r., oskarżony o to, że w marcu i maju 1948 r. w Klonii Pietrzakowizna, gm. Konopnica, udzielał powtarzającej się pomocy w postaci: żywności, alkoholu i pieniędzy członkom nielegalnej organizacji pod dowództwem „Janusza” , tj. o czyny z art. 14 § 1 Dekretu z 13-06-1946 r.

Date range
1948 -1991
Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie 1946-1955
Reference number
IPN Lu 19/337 see description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Wacław Przydatek, imię ojca: Józef, ur. 16-05-1923/16-05-1924 r., funkcjonariusz UB, podejrzany o kradzież w czerwcu 1945 r. mienia ruchomego: motorku do młócenia zboża, na szkodę gorzelni w Łaziskach., tj. o czyn z art. 257 § 1 KK.

Date range
1948 -1949