Szukaj

Szukaj

wyszukiwanie strukturalne
Zaawansowane
Dodatkowe kryteria wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania 1 - 10 z 2770031

Sortowanie: Kolejność dodania (najnowsze)
Prokuratura Powiatowa w Zambrowie 1954-1975
Sygnatura IPN
IPN Bi 56/9 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta śledztwa przeciwko Gądek Stanisław, imię ojca: Jan, ur. 17-08-1914 r., podejrzanego o zabicie Wnorowska Helena i Poreda Julia

Daty skrajne
1956 - 1956
Sąd Wojewódzki w Katowicach 1950-1998
Sygnatura IPN
IPN Ka 1048/87 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie karnej przeciwko: Pasieka Urszula, imię ojca: Kazimierz, ur. 05-07-1934 r., oskarżonej o to, że w okresie od marca do lipca 1959 r. dopuściła się przestępstwa z art. 264 § 1 kk (wprowadzenie w błąd innej osoby w celu osiągnięcia korzyści majątkowej) oraz o to, że w latach 1959-1961 w Zabrzu powołując się na wpływy wśród funkcjonariuszy Wydziału Paszportów Zagranicznych KWMO w Katowicach wyłudzała korzyści majątkowe w zamian za obietnicę udzielenia pomocy w uzyskaniu zezwolenia na wyjazd do RFN, tj. o czyny z art. 264 § 1 kk oraz art. 38 dekretu z dnia 13-06-1946 r.

Daty skrajne
1962 - 1963
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze [1975] 1983-1990
Sygnatura IPN
IPN Wr 501/179622 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta paszportowe o sygnaturze EAJG: Bober Jadwiga, imię ojca: Ludwik, ur. 02-05-1972 r.

Daty skrajne
1990 - 1990
Sąd Okręgowy w Katowicach 1999-
Sygnatura IPN
IPN Ka 957/269 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie o odszkodowanie za internowanie dot. Smolorz/Smolarz Edward, internowanego w okresie od dnia 13-12-1981 r. do dnia 11-12-1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu

Daty skrajne
2008 - 2009
Sąd Okręgowy w Katowicach 1999-
Sygnatura IPN
IPN Ka 957/268 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie o unieważnienie wyroku Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 21-10-1976 r. (sygn. VI Kp. 816/76) skazującego na karę 1 roku i 6 miesięcy więzienia oraz o odszkodowanie z tytułu wykonania kary ograniczenia wolności dot. Siebielec Feliks Artur, imię ojca: Wacław, ur. 03-11-1932 r., pod zarzutem czynu z art. 273 § 2 kk w zw. z art. 271 § 1 kk

Daty skrajne
2008 - 2009
Sąd Okręgowy w Katowicach 1999-
Sygnatura IPN
IPN Ka 957/267 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie o odszkodowanie za aresztowanie dot. Szulgit/Szülgit Maciej Olgierd, imię ojca: Zenon, ur. 02-04-1960 r., aresztowanego w okresie od dnia 01-03-1984 r. do dnia 02-08-1984 r. do sprawy o sygn. 1 Ds. 279/84 Prokuratury Rejonowej w Rybniku, odnoszącej się m. in. do rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw na terenie Rybnika w okresie od grudnia 1983 r. do marca 1984 r., tj. pod zarzutem czynu z art. 282 a § 1 kk i art. 273 § 2 kk w zw. z art. 271 § 1 kk oraz art. 58 kk

Daty skrajne
2008 - 2010
Sąd Okręgowy w Katowicach 1999-
Sygnatura IPN
IPN Ka 952/475 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w związku z pobytem w warunkach izolacji dot. Gałuszka Maksymilian, imię ojca: Augustyn, ur. 13-05-1933 r., skazanego przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 27-06-1951 r. na 3 lata więzienia, za przynależność do "tajnego zastępu harcerzy" w pierwszym kwartale 1950 r. na terenie Chorzowa oraz za rozpowszechnianie sporządzonych przez siebie pism oraz pisania po murach treści nawołujących do popełnienia zbrodni w dniach 23-24 grudnia 1950 r. w Chorzowie, tj. za czyny z art. 36 i art. 23 § 1 Dekretu z dnia 13-06-1946 r.

Daty skrajne
2015 - 2015
Sąd Okręgowy w Katowicach 1999-
Sygnatura IPN
IPN Ka 952/474 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie dot. Gałuszka Maksymilian, imię ojca: Augustyn, ur. 13-05-1933 r., skazanego przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 27-06-1951 r. na 3 lata więzienia, za przynależność do "tajnego zastępu harcerzy" w pierwszym kwartale 1950 r. na terenie Chorzowa oraz za rozpowszechnianie sporządzonych przez siebie pism oraz pisania po murach treści nawołujących do popełnienia zbrodni w dniach 23-24 grudnia 1950 r. w Chorzowie, tj. za czyny z art. 36 i art. 23 § 1 Dekretu z dnia 13-06-1946 r.

Daty skrajne
2015 - 2015
Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu 1946-1955
Sygnatura IPN
IPN Po 77/885 pokaż opis j.a
Tytuł

Kopia wyroku w sprawie karnej p-ko: Plebanek Jan, imię ojca: Tadeusz, ur. 28-09-1931 r. i innym, tj. oskarżonym z art. 86 § 2 kkWP oraz art. 4 § 1 i art. 10 Dekretu z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa [o przynależność do organizacji pod nazwą "Lwie Gniazdo", posiadanie broni bez zezwolenia oraz posiadanie radiowego aparatu nadawczo-odbiorczego bez zezwolenia].

Daty skrajne
1950 - 1950
Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu 1946-1955
Sygnatura IPN
IPN Po 77/887 pokaż opis j.a
Tytuł

Kopia wyroku w sprawie karnej p-ko: Nowicki Franciszek, imię ojca: Władysław, ur. 06-10-1926 r., Zakrzewski Bronisław, imię ojca: Jan, ur. 26-06-1926 r., Dzikowicz Władysław, imię ojca: Wincenty, ur. 19-07-1928 r., tj. oskarżonym z art. 86 § 2 kkWP [o przynależność do organizacji pod nazwą "Konspiracyjne Wojsko Polskie"].

Daty skrajne
1950 - 1950