Search

Search

Hierarchical searching
Advanced
Advanced Search Criteria

Results 1 - 10 of 2763576

Sort by: Recently added
Zakład Karny w Hrubieszowie 1968-
Reference number
IPN Lu 756/90 see description
Title

Akta osobowe osadzonego dot. Jacek Wierzchowiak, imię ojca: Eugeniusz, ur. 12-01-1958 r., skazanego na podstawie art. 20 pkt. 1 Ustawy z dn. 26-10-1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy za to, że od 01-01-1986 r. do 10-02-1987 r. nie podejmował pracy zarobkowej, nie pobierał nauki w szkole, nie był zarejestrowany w organach zatrudnienia jako poszukujący pracy oraz nie dopełnił obowiązku zgłoszenia się do właściwego terenowego organu administracji państwowej i nie złożył wyjaśnień co do powodów pozostawania bez pracy, przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Lublinie od 24-02-1988 r. do 04-03-1988 r., w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie od 04-03-1988 r. do 14-04-1988 r., zwolnionego w dniu 14-04-1988 r.

Date range
1987 -1988
Zakład Karny w Hrubieszowie 1968-
Reference number
IPN Lu 756/89 see description
Title

Akta osobowe osadzonego dot. Robert Werner, imię ojca: Henryk, ur. 13-04-1968 r., skazanego na podstawie Ustawy z dn. 26-10-1982 r. za to, że uchylał się od podjęcia pracy zarobkowej, przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Lublinie od 14-01-1988 r. do 19-01-1988 r., w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie od 19-01-1988 r. do 13-04-1988 r., zwolnionego w dniu 13-04-1988 r.

Date range
1987 -1988
Zakład Karny w Hrubieszowie 1968-
Reference number
IPN Lu 756/88 see description
Title

Akta osobowe osadzonego dot. Jan Pocześniak, imię ojca: Zbysław, ur. 10-06-1961 r., skazanego na podstawie Ustawy z dn. 26-10-1982 r. za to, że uchylał się od podjęcia pracy zarobkowej, przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Lublinie od 12-01-1988 r. do 19-01-1988 r., w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie od 19-01-1988 r. do 12-04-1988 r., zwolnionego w dniu 12-04-1988 r.

Date range
1987 -1988
Sąd Okręgowy w Łodzi 2005-2019
Reference number
IPN Ld 583/187 t. 2 see description
Title

Akta w sprawie stwierdzenia zgodności oświadczenia lustracyjnego dot. Muszyński Jan, imię ojca: Henryk, data urodzenia: 23-06-1951. 20 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi II Wydział Karny orzekł o złożeniu niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

Date range
2023 -2023
Zakład Karny w Hrubieszowie 1968-
Reference number
IPN Lu 756/87 see description
Title

Akta osobowe osadzonego dot. Krzysztof Jakubiec, imię ojca: Jan, ur. 02-03-1956 r., skazanego na podstawie art. 20 pkt. 1 Ustawy z dn. 26-10-1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy za to, że w okresie od lutego 1986 r. do 18-07-1986 r. nie będąc zarejestrowany w Wydziale Zatrudnienia UM w Lublinie jako poszukujący pracy, nie dopełnił obowiązku zgłoszenia się do ww. Wydziału celem złożenia wyjaśnień odnoście przyczyn pozostawania bez pracy, przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Lublinie od 21-01-1988 r. do 29-01-1988 r., w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie od 29-01-1988 r. do 24-04-1988 r., zwolnionego w dniu 24-04-1988 r.

Date range
1987 -1988
Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach/Stalinogrodzie 1946-1955
Reference number
IPN Ka 238/4033 t. 2 see description
Title

Akta w sprawie karnej przeciwko: Wyglenda/Wyględa Jan, imię ojca: Jan, ur. 23-11-1894/24-11-1894 r., oskarżonemu o to, że w 1946 r. w Wielkiej Brytanii "w celu działania na szkodę Ludowego Państwa Polskiego wszedł w porozumienie z Michałem Grażyńskim działającym w interesie rządu londyńskiego" i zobowiązał się do przekazania mu "wiadomości dotyczących nastrojów panujących w społeczeństwie polskim", m.in. wśród członków Związku Powstańców Śląskich, o to, że w latach 1946-1948 w Katowicach przekazał przedstawicielowi Konsulatu Brytyjskiego wiadomości stanowiące tajemnicę państwową, dotyczące struktury organizacyjnej i działalności Instytutu Naukowo-Badawczego Przemysłu Węglowego w Katowicach, o to, że w latach 1946-1950 w Katowicach i Zabrzu gromadził dokumenty stanowiące tajemnicę państwową oraz o to, że w okresie od 1946 r. do stycznia 1950 r. w Zabrzu przechowywał "pisma nawołujące do popełnienia zbrodni, zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego", a także o to, że w latach 1928-1938 jako starosta powiatowy w Rybniku "idąc na rękę ruchowi faszystowskiemu działał na szkodę Narodu Polskiego przez osłabianie duch obronnego społeczeństwa oraz stosowanie represji wobec członków KPP", tj. o czyny z art. 6, art. 7, art. 15 § 2, art. 23 § 1 i art. 24 § 1 Dekretu z dnia 13-06-1946 r. oraz art. 1 lit. "b" Dekretu z dnia 22-01-1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego

Date range
1950 -1955
Sąd Okręgowy w Łodzi 2005-2019
Reference number
IPN Ld 583/187 t. 1 see description
Title

Akta w sprawie stwierdzenia zgodności oświadczenia lustracyjnego dot. Muszyński Jan, imię ojca: Henryk, data urodzenia: 23-06-1951. 20 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi II Wydział Karny orzekł o złożeniu niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

Date range
2022 -2023
Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach/Stalinogrodzie 1946-1955
Reference number
IPN Ka 238/4033 t. 1 see description
Title

Akta w sprawie karnej przeciwko: Wyglenda/Wyględa Jan, imię ojca: Jan, ur. 23-11-1894/24-11-1894 r., oskarżonemu o to, że w 1946 r. w Wielkiej Brytanii "w celu działania na szkodę Ludowego Państwa Polskiego wszedł w porozumienie z Michałem Grażyńskim działającym w interesie rządu londyńskiego" i zobowiązał się do przekazania mu "wiadomości dotyczących nastrojów panujących w społeczeństwie polskim", m.in. wśród członków Związku Powstańców Śląskich, o to, że w latach 1946-1948 w Katowicach przekazał przedstawicielowi Konsulatu Brytyjskiego wiadomości stanowiące tajemnicę państwową, dotyczące struktury organizacyjnej i działalności Instytutu Naukowo-Badawczego Przemysłu Węglowego w Katowicach, o to, że w latach 1946-1950 w Katowicach i Zabrzu gromadził dokumenty stanowiące tajemnicę państwową oraz o to, że w okresie od 1946 r. do stycznia 1950 r. w Zabrzu przechowywał "pisma nawołujące do popełnienia zbrodni, zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego", a także o to, że w latach 1928-1938 jako starosta powiatowy w Rybniku "idąc na rękę ruchowi faszystowskiemu działał na szkodę Narodu Polskiego przez osłabianie duch obronnego społeczeństwa oraz stosowanie represji wobec członków KPP", tj. o czyny z art. 6, art. 7, art. 15 § 2, art. 23 § 1 i art. 24 § 1 Dekretu z dnia 13-06-1946 r. oraz art. 1 lit. "b" Dekretu z dnia 22-01-1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego

Date range
1948 -1950
Sąd Okręgowy w Łodzi 2005-2019
Reference number
IPN Ld 583/186 t. 5 see description
Title

Akta w sprawie stwierdzenia zgodności oświadczenia lustracyjnego dot. Gonera Jacek Zdzisław, imię ojca: Zdzisław, data urodzenia: 21-10-1960. 16 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi II Wydział Karny orzekł o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

Date range
2022 -2022
Sąd Okręgowy w Łodzi 2005-2019
Reference number
IPN Ld 583/186 t. 4 see description
Title

Akta w sprawie stwierdzenia zgodności oświadczenia lustracyjnego dot. Gonera Jacek Zdzisław, imię ojca: Zdzisław, data urodzenia: 21-10-1960. 16 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi II Wydział Karny orzekł o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

Date range
2021 -2022