Search

Search

Hierarchical searching
Advanced
Advanced Search Criteria

Results 1 - 10 of 2763648

Sort by: Recently added
Zbiór: Andrzej Grajewski
Reference number
IPN Ka 950/41 see description
Title

Materiały dot. strajku generalnego na Podbeskidziu styczeń/luty 1981 r.: komunikat Specjalnej Komisji powołanej do zbadania zarzutów postawionych przez MKZ NSZZ "Solidarność" w Bielsku-Białej, informacje o przebiegu strajku, tekst porozumienia zawartego 6 lutego pomiędzy Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym NSZZ "Solidarność" Regionu Podbeskidzie; fragmenty gazet zawierające artykuły na temat strajku

Date range
1981 -1981
Zbiór: Andrzej Grajewski
Reference number
IPN Ka 950/49 see description
Title

Materiały dot. stanu wojennego i represji władz komunistycznych wobec działaczy "Solidarności" z Regionu Podbeskidzie: wykazy internowanych i skazanych przez sądy, relacja Aleksandry Niklińskiej, listy-apele internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju oraz w Zakładzie Karnym w Łupkowie, gryps z Aresztu Śledczego w Sosnowcu z grudnia 1981 r. zawierający wykaz internowanych kobiet; wiersze z okresu stanu wojennego

Date range
1981 -1983
Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Łodzi 1975-1989
Reference number
IPN Ld 826/13 see description
Title

Akta personalne funkcjonariusza Służby Więziennej: Kowalski Henryk, imię ojca: Bogdan, data urodzenia: 01-01-1949

Date range
1971 -1988
Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Łodzi 1975-1989
Reference number
IPN Ld 826/12 see description
Title

Akta personalne funkcjonariusza Służby Więziennej: Jarczyński Bronisław, imię ojca: Tadeusz, data urodzenia: 10-06-1944

Date range
1973 -1989
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Ciechanowie [1975] 1983-1990
Reference number
IPN BU 00888/469 t. 1 see description
Title

Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Ed": Wiesław Wysiński, imię ojca: Bronisław, ur. 05-01-1941 r.

Date range
1989 -1990
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Ciechanowie [1975] 1983-1990
Reference number
IPN BU 00888/469 t. 2 see description
Title

Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Ed": Wiesław Wysiński, imię ojca: Bronisław, ur. 05-01-1941 r.

Date range
1989 -1989
Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Łodzi 1975-1989
Reference number
IPN Ld 826/11 see description
Title

Akta personalne funkcjonariusza Służby Więziennej: Heliński Zdzisław, imię ojca: Roman, data urodzenia: 06-09-1938

Date range
1966 -1989
Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Łodzi 1975-1989
Reference number
IPN Ld 826/10 see description
Title

Akta personalne funkcjonariusza Służby Więziennej: Frątczak Lesław, imię ojca: Józef, data urodzenia: 24-10-1948

Date range
1975 -1989
Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Łodzi 1975-1989
Reference number
IPN Ld 826/8 see description
Title

Akta personalne funkcjonariusza Służby Więziennej: Zawadzki Jan, imię ojca: Stanisław, data urodzenia: 15-12-1949

Date range
1972 -1988
Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Łodzi 1975-1989
Reference number
IPN Ld 826/9 see description
Title

Akta personalne funkcjonariusza Służby Więziennej: Bilski Józef, imię ojca: Józef, data urodzenia: 10-01-1946

Date range
1971 -1989