Search

Search

Hierarchical searching
Advanced
Advanced Search Criteria

Results 1 - 10 of 2762161

Sort by: Recently added
Sąd Wojewódzki w Rzeszowie 1950-1998
Reference number
IPN Rz 733/5359 see description
Title

Akta w sprawie o odszkodowanie dot. Antoni Chmiel, aresztowanego w dniu 25-07-1947 r. przez Prokuratora Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie w sprawie Pr II 1724/47.

Date range
1994 -1995
Sąd Wojewódzki w Rzeszowie 1950-1998
Reference number
IPN Rz 733/5358 see description
Title

Akta w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie dot. Józef Wojda, represjonowanego przez sowieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Date range
1994 -1994
Sąd Wojewódzki w Rzeszowie 1950-1998
Reference number
IPN Rz 733/5357 see description
Title

Akta w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie dot. Józef Sitarz, represjonowanego przez sowieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Date range
1994 -1994
Zakład Karny w Hrubieszowie 1968-
Reference number
IPN Lu 756/72 see description
Title

Akta osobowe osadzonego dot. Jan Krupicz, imię ojca: Stefan, ur. 22-12-1951 r., skazanego na podstawie art. 20 pkt. 1 Ustawy z dn. 26-10-1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy za to, że w dniu 14-06-1987 r. w Piaskach będąc pod wpływem alkoholu spał na ul. Piaskowej oraz o to, że uchylał się od podjęcia stałej pracy zarobkowej, przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Lublinie od 25-08-1987 r. do 27-08-1987 r., w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie od 27-08-1987 r. do 23-10-1987 r., zwolnionego w dniu 23-10-1987 r.

Date range
1987 -1987
Sąd Wojewódzki w Rzeszowie 1950-1998
Reference number
IPN Rz 733/5356 see description
Title

Akta w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie dot. Maria Siwiec, represjonowanej przez sowieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Date range
1994 -1994
Zakład Karny w Hrubieszowie 1968-
Reference number
IPN Lu 756/71 see description
Title

Akta osobowe osadzonego dot. Andrzej Bielecki, imię ojca: Wiktor, ur. 16-03-1947 r., skazanego na podstawie art. 20 pkt. 1 Ustawy z dn. 26-10-1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy za to, że od września 1986 r. do listopada 1986 r. w Dęblinie nie pozostawał w stosunku pracy i nie złożył w terenowym organie administracji państwowej wyjaśnień co do powodów pozostawania bez pracy, przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Lublinie od 24-08-1987 r. do 27-08-1987 r., w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie od 27-08-1987 r. do 24-10-1987 r., zwolnionego w dniu 24-10-1987 r.

Date range
1987 -1987
Zakład Karny w Hrubieszowie 1968-
Reference number
IPN Lu 756/70 see description
Title

Akta osobowe osadzonego dot. Andrzej Zieliński, imię ojca: Mieczysław, ur. 14-01-1960 r., skazanego na podstawie art. 20 pkt. 1 Ustawy z dn. 26-10-1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy oraz art. 31 KW za to, że pozostając bez stosunku pracy ponad trzy miesiące, a także nie będąc zarejestrowany w Wydziale Zatrudnienia jako osoba poszukująca pracy nie dopełnił obowiązku zgłoszenia się do UG w Puławach i nie złożył wyjaśnień co do powodów pozostawania bez pracy oraz za to, że w dniu 15-01-1987 r. w Puławach wbrew obowiązkowi nie udzielił właściwemu organowi państwowemu informacji i nie okazał dokumentu tożsamości, przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Lublinie od 05-06-1987 r. do 10-06-1987 r., w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie od 10-06-1987 r. do 05-09-1987 r., zwolnionego w dniu 05-09-1987 r.

Date range
1987 -1987
Sąd Wojewódzki w Rzeszowie 1950-1998
Reference number
IPN Rz 733/5355 see description
Title

Akta w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie dot. Władysława Tylek, represjonowanej przez sowieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Date range
1994 -1994
Zakład Karny w Hrubieszowie 1968-
Reference number
IPN Lu 756/69 see description
Title

Akta osobowe osadzonego dot. Sławomir Gorczyca, imię ojca: Tadeusz, ur. 27-05-1964 r., skazanego na podstawie art. 20 pkt. 1 Ustawy z dn. 26-10-1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy, art. 25 i art. 31 KW za to, że pozostając bez stosunku pracy ponad trzy miesiące tj. od 01-10-1986 r. do 19-08-1987 r. nie dopełnił obowiązku zgłoszenia się do UM w Puławach i nie złożył wyjaśnień co do powodów pozostawania bez pracy, przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Lublinie od 25-08-1987 r. do 27-08-1987 r., w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie od 27-08-1987 r. do 19-09-1987 r., zwolnionego w dniu 19-09-1987 r.

Date range
1987 -1987
Sąd Wojewódzki w Rzeszowie 1950-1998
Reference number
IPN Rz 733/5354 see description
Title

Akta w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie dot. J. Kardyś, represjonowanego przez sowieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Date range
1994 -1994