Szukaj

Szukaj

wyszukiwanie strukturalne
Zaawansowane
Dodatkowe kryteria wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania 1 - 10 z 2766516

Sortowanie: Kolejność dodania (najnowsze)
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Słupsku [1975] 1983-1990
Sygnatura IPN
IPN Gd 647/613 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta paszportowe o sygnaturze EASL: Karol Sominka, imię ojca: Jan, ur. 24-08-1930 r.

Daty skrajne
1975 - 1980
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 1946-1955
Sygnatura IPN
IPN Bi 212/820 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie karnej przeciwko: Łuba Jan, ps. "Przytulski", imię ojca: Józef, ur. 01-01-1923 r., oskarżonemu o to, że: od czerwca 1945 r. do 06-11-1945 r. należał do organizacji NSZ, tj. o czyn z art. 1 Dekretu z dn. 30-10-1944 r. o ochronie Państwa; brał udział z bronią w ręku w napadzie na posterunek MO Wygoda, tj. o czyn z art. 3 lit. a Dekretu z dn. 30-10-1944 r.; w sierpniu 1945 r. w okolicy wsi Konopki, wraz z innymi członkami organizacji usiłował dokonać napadu na samochody WP, tj. o czyn z art. 24 kkWP w zw. z art. 3 lit. b Dekretu z dn. 30-10-1944 r.; od sierpnia 1945 r. do 06-11-1945 r. przechowywał broń palną bez zezwolenia, tj. o czyn z art. 4 § 1 lit. a Dekretu z dn. 30-10-1944 r.

Daty skrajne
1945 - 1947
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Opolu [1950] 1983-1990
Sygnatura IPN
IPN Wr 0064/1061/J pokaż opis j.a
Tytuł

Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Specjalista" dot. Tomczyk Zenon, imię ojca: Grzegorz, ur. 20-02-1928 r.

Daty skrajne
1973 - 1984
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Słupsku [1975] 1983-1990
Sygnatura IPN
IPN Gd 647/610 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta paszportowe o sygnaturze EASL: Łucja Kowalik, imię ojca: Jan, ur. 10-09-1900 r.

Daty skrajne
1975 - 1975
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 1946-1955
Sygnatura IPN
IPN Bi 212/2749 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie karnej przeciwko: Buczyński/Buciński Bolesław, imię ojca: Marceli, ur. 29-10-1902 r. oskarżonemu o to, że w sierpniu względnie wrześniu 1948 r. na terenie swoich zabudowań we wsi Szeligi gm. Puchały pow. Łomża udzielił czynnej pomocy członkom związku NZW mającemu na celu zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego w ten sposób, że: dostarczył produkty żywnościowe członkom oddziału Grabowski Stanisław ps. "Wiarus" oraz skontaktował ich z Modzelewski Franciszek, tj. o popełnienie przestępstwa z art. 14 § 1 Dekretu z dn. 13-06-1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa

Daty skrajne
1949 - 1950
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Słupsku [1975] 1983-1990
Sygnatura IPN
IPN Gd 647/608 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta paszportowe o sygnaturze EASL: Zygmunt Alojzy Lass, imię ojca: Antoni, ur. 07-02-1952 r.

Daty skrajne
1975 - 1989
Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach/Stalinogrodzie 1946-1955
Sygnatura IPN
IPN Ka 238/4130 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie karnej przeciwko: Małek Stanisław, imię ojca: Józef, ur. 21-01-1917 r. i innym, oskarżonym o nielegalne przechowywanie broni na terenie Wyr i Łazisk Średnich w okresie od 1945 r. do października 1952 r. oraz o niepowiadomienie organów ścigania o ww. fakcie, tj. o czyny z art. 4 § 1 i art. 18 § 1 Dekretu z dnia 13-06-1946 r.

Daty skrajne
1952 - 1955
Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach/Stalinogrodzie 1946-1955
Sygnatura IPN
IPN Ka 238/4129 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie karnej przeciwko: Fert Stefan, imię ojca: Władysław, ur. 01-09-1924 r., funkcjonariuszowi UB, oskarżonemu o to, że w dniu 02-03-1950 r. w Wodzisławiu Śląskim przeprowadził bezprawną rewizję w prywatnym mieszkaniu, podczas której użył groźby i przemocy wobec właścicielki ww. lokalu i przywłaszczył zegarek oraz o to, że w dniu 03-03-1950 r. w celu trwałego uchylania się od obowiązku służbowego opuścił swą jednostkę - PUBP w Rybniku i pozostawał poza nią do zatrzymania w dniu 11-04-1952 r., a także o to, że w dniu 09-11-1951 r. w Bolesławcu w miejscu publicznym lżył ustrój Państwa Polskiego, tj. o czyny z art. 140 § 1 KKWP oraz art. 118 § 1 w zw. z art. 115 § 1 KKWP, a także art. 29 Dekretu z dnia 13-06-1946 r.

Daty skrajne
1949 - 1954
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Słupsku [1975] 1983-1990
Sygnatura IPN
IPN Gd 647/604 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta paszportowe o sygnaturze EASL: Bronisława Maria Jandernal, imię ojca: Walerian, ur. 01-11-1954 r.

Daty skrajne
1973 - 1976
Zbiór wyjaśnień, sprostowań oraz uzupełnień przekazanych do zasobu archiwalnego IPN na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN
Sygnatura IPN
IPN By 490/49 pokaż opis j.a
Tytuł

Sprostowanie dot. Andrzeja Szczepanowskiego, imię ojca: Aleksander, ur. 02-10-1958 r., odnoszące się do materiałów o sygn. IPN By 0086/102

Daty skrajne
2024 - 2024