Szukaj

Szukaj

wyszukiwanie strukturalne
Zaawansowane
Dodatkowe kryteria wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania 1 - 10 z 2774083

Sortowanie: Kolejność dodania (najnowsze)
Archiwum osobiste: Stanisław Maciszewski
Sygnatura IPN
IPN BU 4375/4 pokaż opis j.a
Tytuł

[Fotografia przedstawiająca Stanisława Maciszewskiego]

Daty skrajne
-
Archiwum osobiste: Stanisław Maciszewski
Sygnatura IPN
IPN BU 4375/2 pokaż opis j.a
Tytuł

Krzyż za udział w Wojnie 1918-1921

Daty skrajne
1990 - 1990
Kolekcja: Gabriel Stypiński
Sygnatura IPN
IPN BU 4372/3 pokaż opis j.a
Tytuł

Wycinek prasowy (prawdopodobnie z 1971 r.) zawierający m.in. artykuł „Wspomnienie piekła” dot. prof. Dionizego Mazura ps. „Piotr”. Wycinek prasowy z Życia Warszawy z 16.08.1983 r. zawierający m.in. artykuł „Przyczyny i skutki kryzysu w Z[wiązku] L[iteratów] P[olskich]”

Daty skrajne
1971 - 1983
Kolekcja: Gabriel Stypiński
Sygnatura IPN
IPN BU 4372/1 t. 1 pokaż opis j.a
Tytuł

Tygodnik Solidarność, nr 1-18

Daty skrajne
1981 - 1981
Zbiór relacji, wspomnień, życiorysów i innych dokumentów osobistych
Sygnatura IPN
IPN BU 1467/371 t. 1 pokaż opis j.a
Tytuł

[Wspomnienia Zofii Rybickiej zatytułowane „Na lubelskim Zamku i na Uniwersyteckiej „Pod Zegarem” czyli my trzy siostry w więzieniach gestapo”, Warszawa 2008]

Daty skrajne
-
Zbiór relacji, wspomnień, życiorysów i innych dokumentów osobistych
Sygnatura IPN
IPN BU 1467/232 t. 6 pokaż opis j.a
Tytuł

[Książeczki do nabożeństw]

Daty skrajne
1940 - 1951
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 1946-1955
Sygnatura IPN
IPN Bi 212/2817 t. 2 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie karnej przeciwko: Czopkiewicz Leon, imię ojca: Andrzej, ur. 02-01-1920 r.; Żubrycki Czesław, imię ojca: Nikodem, ur. 17-07-1921 r.; Kalenko Bolesław, imię ojca: Józef, ur. 01-12-1921 r.; Mierzejewski Czesław, imię ojca: Władysław, ur. 20-11-1919 r.; Kulikowski Wacław, imię ojca: Adam, ur. 11-02-1922 r.; Jankowski Piotr, imię ojca: Marian, ur. 28-06-1923 r.; Piekarek Eugeniusz, imię ojca: Stanisław, ur. 01-06-1927 r.; Tercjak Czesław, imię ojca: Stanisław, ur. 16-01-1908 r.

Daty skrajne
1949 - 1955
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Sygnatura IPN
IPN BU 01521/2330 pokaż opis j.a
Tytuł

Wasiuk Andrzej. Rozmowy operacyjne w działaniach zwiadu WOP z uwzględnieniem przykładów Nadbużańskiej Brygady WOP w Chełmie (wybrane zagadnienia). Praca magisterska. Warszawa: Instytut Kryminalistyki i Kryminologii Akademii Spraw Wewnętrznych, 1979.

Daty skrajne
1979 - 1979
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Sygnatura IPN
IPN BU 01521/2325 pokaż opis j.a
Tytuł

Małysza Stanisław. Polityka zagraniczna Polski w latach 1956-1968 w ocenie "Kultury" paryskiej. Praca magisterska. Warszawa: Instytut Nauk Społeczno-Politycznych Akademii Spraw Wewnętrznych, 1979..

Daty skrajne
1979 - 1979
Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach/Stalinogrodzie 1946-1955
Sygnatura IPN
IPN Ka 238/4202 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie karnej przeciwko: Adamczyk Antoni, imię ojca: Jan, ur. 13-06-1919 r., funkcjonariuszowi Referatu Ochrony Przemysłu MUBP w Sosnowcu, oskarżonemu o kilkakrotne nadużycie władzy - przyjmowanie i przywłaszczanie korzyści majątkowych w Sosnowcu od dnia 31-10-1952 r. do dnia 29-11-1952 r., tj. o czyny z art. 140 § 1 KKWP

Daty skrajne
1953 - 1954