Szukaj

Szukaj

wyszukiwanie strukturalne
Zaawansowane
Dodatkowe kryteria wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania 1 - 10 z 2767577

Sortowanie: Kolejność dodania (najnowsze)
Sąd Wojewódzki w Katowicach 1950-1998
Sygnatura IPN
IPN Ka 1048/71 t. 3 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie karnej przeciwko: Nowak Stanisław, imię ojca: Władysław, ur. 08-05-1940 r. i innym, oskarżonym o to, że w nocy z 26 na 27 października 1961 r. w Strzyżowicach lżyli grupę osób - członków Kościoła Polskokatolickiego z powodu ich przekonań religijnych oraz działając z tych samych pobudek pobili dwie osoby, tj. o czyny m.in. z art. 7 § 1 i 2 Dekretu z dnia 05-08-1949 r. o ochronie wolności sumienia i wyznania

Daty skrajne
1962 - 1964
Sąd Wojewódzki w Katowicach 1950-1998
Sygnatura IPN
IPN Ka 1048/71 t. 1 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie karnej przeciwko: Nowak Stanisław, imię ojca: Władysław, ur. 08-05-1940 r. i innym, oskarżonym o to, że w nocy z 26 na 27 października 1961 r. w Strzyżowicach lżyli grupę osób - członków Kościoła Polskokatolickiego z powodu ich przekonań religijnych oraz działając z tych samych pobudek pobili dwie osoby, tj. o czyny m.in. z art. 7 § 1 i 2 Dekretu z dnia 05-08-1949 r. o ochronie wolności sumienia i wyznania

Daty skrajne
1961 - 1961
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Gdańsku [1945] 1983-1990
Sygnatura IPN
IPN Gd 648/398 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta paszportowe o sygnaturze EAGK: Eugeniusz Jarocki, imię ojca: Kasper, ur. 13-04-1934 r.

Daty skrajne
1989 - 1990
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 1946-1955
Sygnatura IPN
IPN Bi 212/670 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie przeciwko: Skobodziński Zygmunt. ps. "Kanarek", imię ojca: Feliks, ur. 25-12-1928 r., oskarżonego o to, że: od sierpnia 1945 r. do 20-01-1946 r. należał do organizacji AK, tj. o czyn z art. 88 § 1 w zw. z art. 86 § 2 kkWP; w październiku 1945 r. we wsi Brzozówka brał udział w zaborze cudzego mienia - 4 sztuki broni od gospodarzy w/w wsi, tj. o czyn z art. 9 Dekretu z dn. 30-10-1944 r. o ochronie Państwa; od listopada 1945 r. do 31-12-1945 r. przechowywał broń palną bez zezwolenia, tj. o czyn z art. 3 Dekretu z dn. 16-11-1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa

Daty skrajne
1946 - 1955
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 1946-1955
Sygnatura IPN
IPN Bi 212/659 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie przeciwko: Galicki Mieczysław, imię ojca: Julian, ur. 23-02-1923 r., oskarżonego o to, że: jako funkcjonariusz posterunku MO Rajgród, dopuścił się uszkodzenia cudzego mienia 01-02-1946 r. w m. Rajgród ostrzelał furmanki z drewnem raniąc dwa konie, z których jeden padł, tj. o czyn z art. 263 § 1 i 2 w zw. z art. 291 kk; w/w miejscu i czasie pobił Jankowski Henryk, imię ojca: Feliks, ur. 03-07-1922 r., tj. o czyn z art. 237 w zw. z art. 291 kk;

Daty skrajne
1946 - 1947
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 1946-1955
Sygnatura IPN
IPN Bi 212/672 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie przeciwko: Siniło Czesław, ps. "Skromny", imię ojca: Antoni, ur. 01-01-1910 r., oskarżonego o to, że: od września 1945 r. do 20-01-1946 r. należał do organizacji AK, tj. o czyn z art. 88 § 1 w zw. z art. 86 § 2 kkWP; od sierpnia 1945 r. do 20-01-1946 r. przechowywał broń palną bez zezwolenia, tj. o czyn z art. 3 Dekretu z dn. 16-11-1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa;

Daty skrajne
1946 - 1947
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 1946-1955
Sygnatura IPN
IPN Bi 212/665 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie przeciwko: Filipek/Filipko Marian, ps. "Fanatyk", imię ojca: Andrzej, ur. 15-08-1923 r., oskarżonego o to, że: od lipca 1945 r. do 21-01-1946 r. należał do organizacji AK, tj. o czyn z art. 88 § 1 w zw. z art. 86 § 2 kkWP; w okresie lipiec-sierpień 1945 r. przechowywał broń palną bez zezwolenia, tj. o czyn z art. 3 Dekretu z dn. 16-11-1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa; uchylał się od obowiązku wojskowego, tj. o czyn z art. 117 § 1 i 2 w zw. z art. 118 § 1 kkWP

Daty skrajne
1946 - 1950
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 1946-1955
Sygnatura IPN
IPN Bi 212/676 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie przeciwko: Rękawek Jan, ps. "Płot", imię ojca: Władysław, ur. 01-04-1915 r., oskarżonego o to, że: od sierpnia 1944 r. do 01-02-1946 r. należał do organizacji NSZ, tj. o czyn z art. 88 § 1 w zw. z art. 86 § 2 kkWP; zaniechał powiadomienia władz o zamierzonym przez NSZ napadzie na posterunek MO Grodzisk w październiku 1944 r., tj. o czyn z art. 94 kkWP; uchylał się od obowiązku wojskowego, tj. o czyn z art. 117 § 1 i 2 kkWP

Daty skrajne
1946 - 1947
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 1946-1955
Sygnatura IPN
IPN Bi 212/650 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie przeciwko: Galicz Adolf vel Gudalewski/Gudlewski Aleksander, ps. "Jabłoń", imię ojca: Julian, ur. 11-02-1916/11-02-1914 r., oskarżonego o to, że: od 28-08-1942 r. do 19-09-1945 r. był członkiem organizacji NSZ, tj. o czyn z art. 1 Dekretu z dn. 30-10-1944 r. o ochronie Państwa; przechowywał broń palną bez zezwolenia, tj. o czyn z art. 4 § 1 lit. a Dekretu z dn. 30-10-1944 r.; wyrobił sobie dokumenty na fałszywe nazwisko i posługiwał się nimi do 19-09-1945 r., tj. o czyn z art. 187 kk; uchylał się od obowiązku wojskowego, tj. o czyn z art. 118 § 1 w zw. z art. 117 § 1 i 2 kkWP

Daty skrajne
1945 - 1947
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 1946-1955
Sygnatura IPN
IPN Bi 212/684 pokaż opis j.a
Tytuł

Akta w sprawie przeciwko: Szałkowski Sabin, ps. "Wrona", imię ojca: Julian, ur. 13-11-1908 r., oskarżonego o to, że: po wyzwoleniu terenów woj. białostockiego spod okupacji niemieckiej pozostał członkiem organizacji AK do 17-02-1946 r., tj. o czyn z art. 87 w zw. z art. 86 § 2 kkWP; od czerwca 1944 r. do 28-02-1946 r. przechowywał broń palną bez zezwolenia, tj. o czyn z art. 3 Dekretu z dn. 16-11-1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa

Daty skrajne
1946 - 1951