Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

Powiązania pomiędzy materiałami archiwalnymi mogą nastąpić wskutek ich wytworzenia i zgromadzenia w jednym urzędzie (instytucji) lub osobę prywatną, albo wskutek zgromadzenia dokumentów na podstawie odrębnie ustalanych kryteriów.

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego

Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich – Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu 1984-1991

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz krajowe i zagraniczne organy i instytucje badania i ścigania zbrodni niemieckich
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Data początkowa
1984
Data końcowa
1991