Archiwa IPN

Archiwa IPN

Delegatura IPN-KŚZpNP w Olsztynie
Informacje o archiwum
Kod jednostki
329
Nazwa jednostki
Delegatura IPN-KŚZpNP w Olsztynie
Podstawa prawna
Tytuł prawny
instytucja publiczna
Forma zarządu
administracja państwowa
Typ zasobu archiwum
archiwum historyczne
Informacje o zasobie
W Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie (dalej: DIPN w Olsztynie) gromadzenie zasobu archiwalnego odbywa się od roku 2001. Stan zasobu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 297,75 mb. Na zasób archiwalny olsztyńskiej Delegatury składają się materiały archiwalne, w postaci dokumentacji aktowej, organów więziennictwa w ilości 158,67 mb, sądów i prokuratur - 107,41 mb, archiwa wojskowe 13,61 mb, archiwa policji 8,5 mb, byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Olsztynie – 5,12 mb oraz darowizny i kolekcje prywatne – 4,44 mb. Dokumentację zasobu DIPN w Olsztynie przejęto z: Archiwum Wojsk Lądowych w Toruniu, Aresztu Śledczego w Bartoszycach, Aresztu Śledczego w Działdowie, Aresztu Śledczego w Olsztynie, Aresztu Śledczego w Szczytnie, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Warszawie, Jednostki Wojskowej nr 2098, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie, Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe, Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach, Prokuratury Rejonowej w Giżycku, Prokuratury Rejonowej w Nidzicy, Prokuratury Rejonowej w Piszu, Prokuratury Rejonowej w Szczytnie, Sądu Okręgowego w Olsztynie, Sądu Rejonowego w Giżycku, Sądu Rejonowego w Kętrzynie, Sądu Rejonowego w Olsztynie, Zakładu Karnego w Barczewie, Zakładu Karnego w Iławie, Zakładu Karnego w Kamińsku, WSPol w Szczytnie oraz dary prywatne.
Przewodniki i informatory (publikacje o jednostce)
D. Białuński, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Delegatura w Olsztynie [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), pod red. Jerzego Bednarka i Rafała Leśkiewicza, Warszawa 2009, s. 505-515.

D. Białuński, Archiwum Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie [w:] Olsztyńskie archiwa. Informator, pod red. Danuty Kasparek, Olsztyn 2009;
Udostępnianie dokumentów
Przerwy i ograniczenia czasu udostępniania
przełom lipca i sierpnia oraz dni ustawowo wolne od pracy
Dojazd
Autobus nr 107, 109, 116, 126, 131, 136, 309
Zasady udostępniania
Na podstawie ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 102) oraz ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), IPN realizuje następujące typy wniosków: (1) o udostępnienie do wglądu dokumentów dotyczących wnioskodawcy lub nieżyjącej osoby najbliższej (2) o udostępnienie oraz wydanie kopii dokumentów osobowych dotyczących pracownika lub funkcjonariusza organów bezpieczeństwa państwa (3) o udostępnienie dokumentów na potrzeby prowadzenia badań naukowych oraz publikacji materiału prasowego; (4) o udostępnienie dokumentów w celu wykonywania zadań ustawowych; (5) o udostępnienie do wglądu kopii akt spraw lustracyjnych; (6) o udostępnienie informacji zawartych w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa dotyczących osób pełniących funkcje publiczne; Udostępnienie wybranych kolekcji, zespołów i zbiorów archiwalnych warunkują również dwustronne umowy zawierane pomiędzy IPN i instytucjami współpracującymi, w szczególności zagranicznymi, oraz osobami prywatnymi (dot. kolekcji, zbiorów oraz archiwów prywatnych i rodzinnych). Nie udostępnia się oryginałów materiałów w złym stanie technicznym oraz poddanych czynnościom cyfryzacji.
Usługi konserwatorskie i reprograficzne
Digitalizacja
Tak
Fotokopie
Tak
Mikrofilmy
Tak
Fotografie aparatem własnym
Tak
Kontakt
Miejscowość
Olsztyn
Kod pocztowy
10-273
Ulica
Jagiellońska 46
Strona WWW
http://www.ipn.gov.pl
Telefony
89 521 48 00
FAX
89 521 48 01
E-mail
karol.sacewicz@ipn.gov.pl
Osoba kierująca jednostką
Funkcja
Naczelnik
Tytuł naukowy
Doktor hab.
Imię
Karol
Nazwisko
Sacewicz
Data powołania
2018
E-mail
karol.sacewicz@ipn.gov.pl
Telefon
89 521 48 00
FAX
89 521 48 01