IPN Ld 1/163

IPN Ld 1/163

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ld 1/163
Former reference numbers
151/125 II
File description
Title

Listy przewozowe dotyczące więźniów i robotników przymusowych transportowanych do łódzkich więzień i obozów pracy za czerwiec 1944-styczeń 1945

Abstract

Materiały Oddziału IV Poszukiwania i Zwalczania Przeciwnika Gestapo w Łodzi. Dot. osób przewożonych do: Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na Radogoszczu, Więzienia Policyjnego dla Kobiet przy ul. Gdańskiej w Łodzi, Więzienia Policyjnego przy ul. Sterlinga w Łodzi, Więzienia Policyjnego przy ul. Kilińskiego w Łodzi.

Dates
Starting date
1944
Closing date
1945
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
674