Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

Powiązania pomiędzy materiałami archiwalnymi mogą nastąpić wskutek ich wytworzenia i zgromadzenia w jednym urzędzie (instytucji) lub osobę prywatną, albo wskutek zgromadzenia dokumentów na podstawie odrębnie ustalanych kryteriów.

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego

Komendantura Policji Bezpieczeństwa w Łodzi [1939] 1944-1945

Oryginalna nazwa

Kommandeur Dienststelle der Sicherheitspolizei Litzmannstadt

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Organy represji i administracji III Rzeszy Niemieckiej
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Anteriora
1939
Data początkowa
1944
Data końcowa
1945
Posteriora
1986