Podzespół

Podzespół

Określa szereg jednostek archiwalnych w zespole (zbiorze) archiwalnym stanowiących pewien ciąg, a związanych ze sobą analogią treści lub pochodzenia, bądź analogią obu tych elementów

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Organy represji i administracji III Rzeszy Niemieckiej
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego
Komendantura Policji Bezpieczeństwa w Łodzi [1939] 1944-1945
Podzespół

Tajna Policja Państwowa. Oddział w Łodzi [Geheime Staatspolizei Staatspolizeistelle Litzmannstadt] [1939] 1944 - 1945

Daty dokumentów w podzespole
Data początkowa
1944
Data końcowa
1945