IPN Gd 642/1

IPN Gd 642/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 642/1
Dawna sygnatura
162/55/289
Sygnatura wytwórcy
02/45
Opis zawartości
Tytuł

Rozkazy, zarządzenia i okólniki Wydziału Sądownictwa Wojennego, Naczelnej Prokuratury Wojskowej, Wojskowego Sądu Polskich Kolei Państwowych, Najwyższego Sądu Wojskowego, Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego za lata 1945-1946

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
165
Miejsce przechowywania