Seria

Seria

Określa szereg jednostek archiwalnych w podzespole stanowiących pewien ciąg, a związanych ze sobą analogią treści lub pochodzenia, bądź analogią obu tych elementów.

Charakterystyka archiwalna serii

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Wojskowe organy wymiaru sprawiedliwości, w tym prokuratury wojskowe oraz sądy wojskowe
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego
Ekspozytura Wojskowej Prokuratury Polskich Kolei Państwowych przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Gdańsku 1945-1946
Seria

Akta administracyjne

Informacje o serii
Charakterystyka archiwalna

Na dokumentację administracyjną prokuratury składają się: sprawozdania statystyczne i opisowe z jej działalności, rozkazy dzienne gdańskiego prokuratora PKP i akty normatywne naczelnych organów sądownictwa wojskowego (Departamentu Służby Sprawiedliwości MON, Zarządu Sądownictwa Wojskowego, Naczelnej Prokuratury Wojskowej). Wspomniana dokumentacja jest niezbędna dla poznania struktury organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania wojskowych prokuratur PKP, umożliwia poznanie charakteru stosunków omawianego urzędu z innymi instytucjami zewnętrznymi i sytuacji społeczno-politycznej na terenie DOKP w Gdańsku w latach 1945-1946. Odtwarzając układu akt w serii „Akta administracyjne” w pierwszej kolejności ułożono, zgodnie z układem kancelaryjnym, akta jawne, a następnie akta niejawne (tajne, ściśle tajne).