IPN Gd 642/14

IPN Gd 642/14

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 642/14
Dawna sygnatura
162/55/304
Sygnatura wytwórcy
13/45
Opis zawartości
Tytuł

Korespondencja Ekspozytury Wojskowej Prokuratury Polskich Kolei Państwowych przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Gdańsku z Dyrekcją Okręgową Kolei Państwowych w Gdańsku w sprawach administracyjno-gospodarczych za 1945 r. oraz wykazy statystyczne wypadków i ważniejszych wydarzeń (wyciągi z dziennika wypadków i wydarzeń) Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Gdańsku za okres od lipca 1945 r. do sierpnia 1945 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1950
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
207
Miejsce przechowywania