IPN Gd 538/598

IPN Gd 538/598

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Gd 538/598
Former reference numbers
1086/56/173
Historical reference numbers
Pop. 169/48
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Stefan Matysiak, imię ojca: Andrzej, ur. 1927 r., Zdzisław Kalinowski, imię ojca: Aleksander, ur. 1928 r., podejrzanym o to, że pełniąc służbę wojskową w Placówce Marynarki Wojennej w Rozewiu, w nocy 09-11-1948 r. w miejscowości Tupadły usiłowali przeszkodzić patrolowi ze Strażnicy Ochrony Pogranicza nr 93 w wykonywaniu obowiązków służbowych, próbując odebrać broń członkowi patrolu, posługując się nożami, tj. o czyny z art. 134 § 1 w zw. z art.127 § 2 kodeksu karnego Wojska Polskiego, a także przeciwko: Edmund Palmowski, imię ojca: Jan, ur. 1925 r., podejrzanemu o to, że będąc dowódcą Placówki Marynarki Wojennej w Rozewiu, usiłował nakłonić żołnierzy WOP, aby nie informowali władz zwierzchnich o zaistniałym zdarzeniu, tj. o czyny z art. 164 i art. 154 kodeksu karnego Wojska Polskiego, a także przeciwko: Marian Grabowski, imię ojca: Stanisław, ur. 1926 r., podejrzanemu o to, że pełniąc służbę w Strażnicy Ochrony Pogranicza nr 93 w Karwi, podczas służby patrolowej, w wyniku interwencji podczas wykonywania obowiązków służbowych użył broni, raniąc marynarza, tj. o czyny z art. 164 kodeksu karnego Wojska Polskiego

Dates
Starting date
1948
Closing date
1948
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
14