IPN Gd 538/595

IPN Gd 538/595

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Gd 538/595
Former reference numbers
1086/56/157
Historical reference numbers
Pop. 149/48
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Eugeniusz Gut, imię ojca: Wojciech, ur. 1926 r., Jerzy Kuliński, imię ojca: Antoni, ur. 1926 r., którzy pełniąc służbę wojskową w 4 Brygadzie Ochrony Pogranicza w Gdańsku, w dniu 29-08-1948 r. w Złotowie wzięli udział w awanturze, w wyniku której pobito funkcjonariusza PUBP w Złotowie oraz przeciwko: Piotr Kmieciuk, imię ojca: Antoni, ur. 1917 r., Jerzy Neumann, imię ojca: Florian, ur. 1926 r., podejrzanym o to, że jako funkcjonariusze WUBP w Gdańsku uczestniczyli w wyżej wymienionym pobiciu funkcjonariusza PUBP w Złotowie, tj. o czyny z art. 240 kodeksu karnego i art. 164 kodeksu karnego Wojska Polskiego

Dates
Starting date
1948
Closing date
1948
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
9