Search

Search

Hierarchical searching
Advanced
Advanced Search Criteria

Results 2756741 - 2756750 of 2763576

Sort by: Recently added
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie [1944] 1983-1990
Reference number
IPN Rz 049/258 see description
Title

Protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji operacyjnej i administracyjnej KM MO/KMiP MO Stalowa Wola

Date range
1969 -1975
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krośnie [1975] 1983-1990
Reference number
IPN Rz 01/346 see description
Title

Dziennik ewidencji korzystających z akt i wypożyczających akta operacyjne

Date range
1986 -1990
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krośnie [1975] 1983-1990
Reference number
IPN Rz 01/123 see description
Title

Skorowidz do dziennika korespondencyjnego Wydziału Paszportów

Date range
1988 -1988
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krośnie [1975] 1983-1990
Reference number
IPN Rz 01/120 see description
Title

Dziennik korespondencyjny Wydziału Paszportów

Date range
1988 -1988
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krośnie [1975] 1983-1990
Reference number
IPN Rz 01/404 t. 7 see description
Title

Materiały MOB - Plan obronny "PM-85" Wydziału IV

Date range
1986 -1989
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krośnie [1975] 1983-1990
Reference number
IPN Rz 01/404 t. 3 see description
Title

Materiały MOB - Plan obronny "PM-85" Wydziału IV

Date range
1987 -1989
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie [1944] 1983-1990
Reference number
IPN Rz 049/257 see description
Title

Wykazy i protokoły materiałów operacyjnych KM MO/KMiP MO w Stalowej Woli złożonych w Wydziale "C" KWMO w Rzeszowie

Date range
1965 -1975
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krośnie [1975] 1983-1990
Reference number
IPN Rz 01/119 see description
Title

Dziennik korespondencyjny Wydziału Paszportów

Date range
1988 -1988
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krośnie [1975] 1983-1990
Reference number
IPN Rz 01/339 see description
Title

Dziennik korespondencyjny Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego

Date range
1985 -1986
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krośnie [1975] 1983-1990
Reference number
IPN Rz 01/245 see description
Title

Dziennik korespondencyjny Wydziału IV/Wydziału Studiów i Analiz

Date range
1988 -1989