IPN BU 002960/4

IPN BU 002960/4

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN BU 002960/4
Historical reference numbers
4046/92/1077
File description
Title

Komplet dokumentów BAŁTYKA-89.

Abstract

Akta m.in. zawierają: Wykaz dokumentów kompletu BAŁTYKA-89; Rekomendacje planu podtrzymania reżimu operacyjnego; Plan podtrzymania reżimu operacyjnego w strefie cieśnin i południowego Bałtyku w gotowości bojowej stałej, podwyższonej, zagrożenia wojennego, pełnej wraz z legendą; Instrukcja dla zjednoczonych dyżurnych sił ZOP; Wytyczne do planowania i organizacji rozpoznania przez floty sojusznicze; Plan współdziałania w zakresie wspólnego rozpoznawania teatru morskiego w czasie "P"; Instrukcje dla LMW NRD, MW PRL i FB ZSRR dot. Okrętów dozoru; Współdziałania w zakresie obserwacji brzegowej i przeciwminowej; organizacji współdziałania podczas prowadzenia rozpoznania w okresie pokoju; współdziałania podczas wspólnego prowadzenia radioelektronicznego; wzajemnego powiadomienia sztabów oraz ich oddziałów; pływania okrętów i statków w południowej części Morza Bałtyckiego; wzajemnej wymianie informacji hydrometeorologicznej; Mapa operacyjnej rejonizacji bałtyckiego morskiego teatru działań z siatką kwadratów i punktami wskazania celów; Plan zabezpieczenia nawigacyjno-hydrograficznego i hydrometeorologicznego wspólnej operacji ZFB; Tabela terminowych meldunków dla sojuszniczych flot ZFB; Grafik wprowadzenia w LMW NRD, MW PRL i FB ZSRR gotowości bojowej; Tablica współdziałania tyłów MW PRL z tyłami LMW NRD i FB ZSRR; Wytyczne w sprawie żeglugi na bałtyckim morskim teatrze po wprowadzeniu specjalnych warunków pływania; Zalecenia do określania skutków użycia BMR, awarii elektrowni jądrowych i zakładów produkcyjnych z niebezpiecznymi środkami chemicznymi; Przepisy o Zjednoczonej FLocie Bałtyckiej - ZFB (projekt); Rekomendacje do organizacji systemu dowodzenia ZFB; Instrukcja dla pomocnika oficera dyżurnego operacyjnego SD MW ds. WRE; Plan obrony przeciw okrętom podwodnym prowadzonej przez ZFB w południowej części Morza Bałtyckiego w gotowości bojowej podwyższonej, zagrożenia wojennego i pełnej; Jednolity system torów wodnych i środków wyposażenia nawigacyjnego; Instrukcja dla grup operacyjnych MW PRL kierowanych do sztabów flot sojuszniczych i współdziałających związków operacyjnych innych rodzajów ZSZ.

Dates
Starting date
1989
Closing date
1989
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa, Mapa

Number of volumes
1
Place of storage