Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

Powiązania pomiędzy materiałami archiwalnymi mogą nastąpić wskutek ich wytworzenia i zgromadzenia w jednym urzędzie (instytucji) lub osobę prywatną, albo wskutek zgromadzenia dokumentów na podstawie odrębnie ustalanych kryteriów.

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego

Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni 1980-1989

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Jednostki i administracja wojskowa
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Anteriora
1972
Data początkowa
1980
Data końcowa
1989