IPN BU 01006/10

IPN BU 01006/10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 01006/10
Sygnatura wytwórcy
BŚ 9
Opis zawartości
Tytuł

Sprawozdania Wydziału Śledczego WUBP w Warszawie za okres sierpień 1945 r. - grudzień 1945 r.

Opis

Teczka zawiera również protokoły przesłuchań podejrzanych i oskarżonych, odpis agenturalnego doniesienia, wyciąg z zeznań.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Ulotki

Liczba tomów
1
Liczba kart
68
Miejsce przechowywania