IPN BU 3853/3

IPN BU 3853/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3853/3
Opis zawartości
Tytuł

[Korespondencja dotycząca wydawnictw "drugiego obiegu", działalności bibliotek zakładowych NSZZ "Solidarność" i organizacji afiliowanych.]

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
36
Miejsce przechowywania