IPN Kr 425/1342

IPN Kr 425/1342

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 425/1342
Dawna sygnatura
29/755/1342
Sygnatura wytwórcy
3/2
Opis zawartości
Tytuł

Materiały z lat 1978-1979 dotyczące postępowań dyscyplinarnych i karnych wobec funkcjonariuszy Służby Więziennej jednostek podległych Okręgowemu Zarządowi Zakładów Karnych w Krakowie.

Opis

Akta zawierają m.in. decyzje Dyrektora OZZK w Krakowie i naczelników podległych zakładów karnych, protokoły, raporty, sprawozdania, oświadczenia i protokoły przesłuchań dot. postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec funkcjonariuszy SW.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1978
Data końcowa
1979
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania