Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

A group of records created or / and accumulated by a particular institution, organisation or person, or in course of the specific procedure.

Characteristic of the archival fonds (collection)
Name of the archival fonds (collection)

Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Krakowie 1976-1980

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Więziennictwo oraz instytucje penitencjarne, w tym więzienia, zakłady karne, areszty oraz inne miejsca odosobnienia
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Anteriora
1946
Starting date
1976
Closing date
1980
Posteriora
1983
Technical information on an archival fond or collection
the language (-s) of the document
j. polski