IPN Kr 425/1341

IPN Kr 425/1341

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 425/1341
Dawna sygnatura
29/755/1341
Sygnatura wytwórcy
3/2
Opis zawartości
Tytuł

Materiały z lat 1973-1978 dotyczące postępowań dyscyplinarnych i karnych wobec funkcjonariuszy Służby Więziennej jednostek podległych Wojewódzkiemu/Okręgowemu Zarządowi Zakładów Karnych w Krakowie.

Opis

Akta zawierają m.in. decyzje naczelników zakładów karnych, sprawozdania, wnioski o zatarciu kar dyscyplinarnych, protokoły z przesłuchań, oświadczenia i notatki służbowe dot. postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec funkcjonariuszy SW, materiały z postępowania w sprawie ucieczki więźnia z Oddziału Zewnętrznego w Zakopanem w 1977 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1973
Data końcowa
1978
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania