IPN Ka 060/5

IPN Ka 060/5

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 060/5
Historical reference numbers
5/WSWGL
File description
Title

Analizy i informacje dot. pracy pododdziałów Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach sporządzone przez Wydział WSW JW MSW w Gliwicach

Abstract

Teczka zawiera m.in. analizy skuteczności ochrony granicy państwowej; informacje dot. nieprawidłowości ujawnionych w jednostkach GB WOP w Gliwicach (Granicznych Placówkach Kontrolnych, jednostkach WOP) dot. stanu zabezpieczenia magazynów broni, ochrony tajemnicy państwowej

Dates
Starting date
1986
Closing date
1990
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1