Series

Series

Series (class): a group of records forming division in –> Fonds or –>Sub-fonds based on the particular functional, provenience or procedural arrangement by the creator

Charakterystyka archiwalna serii

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Wojskowe organy bezpieczeństwa państwa
Name of the archival fonds (collection)
Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gliwicach 1972-1990
Series

Materiały administracyjne