IPN Ka 060/7

IPN Ka 060/7

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 060/7
Historical reference numbers
7/WSWGL
File description
Title

Wytyczne i informacje Zarządu WSW JW MSW w Warszawie; zarządzenia i decyzje MSW i Dowódcy WOP

Abstract

Teczka zawiera m.in. wytyczne z 1989 r. w sprawie działalności zachodnich służb specjalnych wobec Polaków przebywających na Zachodzie; Zarządzenie MSW nr 097/89 z 28-11-1989 r. dot. podziału zadań w kierownictwie MSW; tekst wystąpienia wygłoszonego przez wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 11-12-1989 r.; Decyzję MSW nr 25 z 13-08-1990 r. w sprawie likwidacji Zarządu WSW JW MSW w Warszawie

Dates
Starting date
1989
Closing date
1990
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
68