IPN BU 002960/2

IPN BU 002960/2

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN BU 002960/2
Historical reference numbers
4046/92/488
File description
Title

Sprawozdania z działalności Marynarki Wojennej dot. informacji dla Sztabu ZSZ Państw - stron Układu Warszawskiego.

Abstract

Akta m.in. zawierają: Informacja Sprawozdawcza o stanie bojowej i mobilizacyjnej gotowości wojsk i sił Marynarki Wojennej; Projekt tabeli dokumentów sprawozdawczo-informacyjnych o stanie wojsk i sił morskich wydzielanych w skład Zjednoczonych Sił Zbrojnych; Informacja sprawozdawcza o wykonaniu przedsięwzięć ustalonych w protokole dot. rozwoju wojsk i sił Marynarki Wojennej, wydzielanych w skład ZSZ, ich stan bojowy i mobilizacyjny; Tablice danych dot. automatyzacji dowodzenia wraz z legendą o przygotowaniu terytorium kraju jako części TDW.

Dates
Starting date
1985
Closing date
1987
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa, Mapa, Dokumentacja techniczna

Number of volumes
1
Number of pages
165
Place of storage