IPN GK 787/25

IPN GK 787/25

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN GK 787/25
Former reference numbers
679/25, 823/25
File description
Title

[Korespondencja dotycząca działaczy ruchu narodowosocjalistycznego sprzed 1933 r. (członków NSDAP oraz innych organizacji jak SA, SS, HJ, NSBO, Stahlhelm), objętych rozporządzeniem Prezesa Zakładu ds. Pośrednictwa Pracy i Ubezpieczenia od Bezrobocia w Rzeszy (Der Präsident der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung) z dnia 27-11-1935 r. o pośrednictwie pracy w ramach specjalnej akcji zapobiegania bezrobociu]

Abstract

Korespondencja dotyczy osób, których nazwiska zaczynają się na litery A-D.

Dates
Starting date
1936
Closing date
1937
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
145
Place of storage