Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

A group of records created or / and accumulated by a particular institution, organisation or person, or in course of the specific procedure.

Characteristic of the archival fonds (collection)
Name of the archival fonds (collection)

Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza. Kierownictwo Powiatowe w Raciborzu 1930-1944

Oryginalna nazwa

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Kreisleitung Ratibor

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Organy represji i administracji III Rzeszy Niemieckiej
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Starting date
1930
Closing date
1944