IPN BU 001833/49

IPN BU 001833/49

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 001833/49
Historical reference numbers
0511
File description
Title

Prośby w sprawie kontynuowania studiów w czasie odbywania kary za przestępstwa z dekretu o stanie wojennym.

Abstract

W aktach znajdują się m. in. dokumenty dot.: Internowani pracownicy i studenci UW (wg. stanu na dzień 14-06-1982 r.); Internowani; Pismo Rektora Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu z dnia 07-09-1982 r. do generała SW Stanisława Jabłonowskiego z prośbą o umożliwienie kontynuowania nauki skazanym studentom.

Dates
Starting date
1982
Closing date
1982
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
14
Place of storage