Seria

Seria

Określa szereg jednostek archiwalnych w podzespole stanowiących pewien ciąg, a związanych ze sobą analogią treści lub pochodzenia, bądź analogią obu tych elementów.

Charakterystyka archiwalna serii

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Więziennictwo oraz instytucje penitencjarne, w tym więzienia, zakłady karne, areszty oraz inne miejsca odosobnienia
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego
Centralny Zarząd Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie 1970-1996
Seria

Materiały administracyjne