IPN BU 001833/47

IPN BU 001833/47

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 001833/47
Historical reference numbers
0211
File description
Title

Działalność ochronno-obronna w zakładach karnych i aresztach śledczych - wytyczne i pisma okólne Dyrektora CZZK z lat 1964-1984.

Abstract

W aktach znajdują się m. in.: Zakres obowiązków kierownika działu ochrony centralnego więzienia; Wytyczne do kontroli zakładów karnych w zakresie ochrony; Wytyczne Dyrektora CZZK z dnia 20-07-1977 r. w sprawie wykonania dekretu o amnestii przez administracje zakładów karnych i aresztów śledczych; Wykaz jednostek więziennych wymagających szczególnego zainteresowania organów Milicji Obywatelskiej; Notatka służbowa w sprawie sytuacji w jednostkach więziennych w okresie obowiązywania stanu wojennego w kraju; Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z dnia 03-03-1983 r. w sprawie podziału zakładów karnych i aresztów śledczych na kategorie; Plan przedsięwzięć w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w jednostkach więziennych w związku z wizytą Papieża; Notatka służbowa w sprawie dodatkowego zabezpieczenia Aresztu Śledczego w Toruniu, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa osadzonym do sprawy ks. Jerzego Popiełuszki.

Dates
Anteriora
1964
Starting date
1971
Closing date
1984
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage