IPN BU 3804/18

IPN BU 3804/18

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 3804/18
Former reference numbers
IJPA 701-004-018
File description
Title

Sprawy personalne (meldunki, raporty, doniesienia, deklaracje, prośby, listy, wycinki artykułów prasowych).

Abstract

Oryginał jednostki archiwalnej znajduje się w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce.

Dates
Starting date
1926
Closing date
1926
Material description
The media type

Pliki cyfrowe

Number of volumes
1
Place of storage