Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

Powiązania pomiędzy materiałami archiwalnymi mogą nastąpić wskutek ich wytworzenia i zgromadzenia w jednym urzędzie (instytucji) lub osobę prywatną, albo wskutek zgromadzenia dokumentów na podstawie odrębnie ustalanych kryteriów.

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego

Komisja Likwidacyjna Generała Lucjana Żeligowskiego 1925-1926

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Organy administracji publicznej, urzędy, instytucje oraz organizacje społeczno-polityczne, w tym pozasądowe organy wymiaru sprawiedliwości oraz archiwa organizacji niepodległościowych i oporu społecznego
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Data początkowa
1925
Data końcowa
1926
Informacje o zespole (zbiorze) archiwalnym
Dzieje ustrojowe aktotwórcy

Komisja została powołana w celu wyjaśnienia okoliczności i przebiegu wypadków majowych w 1926 r.

Charakterystyka archiwalna zespołu (zbioru) archiwalnego
Charakterystyka zawartości zespołu (zbioru) archiwalnego

Zespół zawiera akta kancelarii przybocznej Szefa Sztabu Głównego, rozkazy i zarządzenia dot. powołania Komisji Likwidacyjnej, sprawozdania z działalności Komisji, akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr I- nr X, sprawy personalne, dokumentacja dot. likwidacji Komisji Likwidacyjnej, wykazy rannych i zabitych, odszkodowania, transporty, plany i mapy Warszawy i okolic, inwentarz akt Komisji Likwidacyjnej, dziennik podawczy. Pliki cyfrowe do IPN przekazane zostały przez: Instytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku (The Jozef Pilsudski Institute of America), zarejestrowano je pod sygn. IPN BU 3804/1-28 (sygn. IJPA 701-004).

Warunki decydujące o udostępnianiu
Warunki udostępniania
W umowie o współpracy z dn. 05.05.2010 roku zawarto następujące wymagania dotyczące wykorzystania kopii materiałów objętych spisem: 1. IPN ma prawo do wykorzystania zdigitalizowanych zespołów i zbiorów archiwalnych w swojej działalności ustawowej, umieszczając informację o Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce, jako właścicielu oryginalnych materiałów (art. IV ust. 6 oraz art. V ust.1). 2. Wykorzystanie materiału archiwalnego w celach komercyjnych przez osoby, które uzyskały do niego dostęp (a które nie są pracownikami IPN lub pracownikami Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce), wymaga pisemnej zgody właściciela oryginalnych dokumentów i ma on prawo żądać opłat licencyjnych z tego tytułu (art. V ust. 2).
Wskazówki bibliograficzne
Zestawienie bibliografi oraz wykaz źródeł

https://www.pilsudski.org/pl/zbiory-instytutu/katalogarchiwum-2/227-zespol-004