IPN Gd 00225/5

IPN Gd 00225/5

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 00225/5
Former reference numbers
IV K. 600/03, Kz. 1269/03, Ka. 878/02, IV K. 1675/98
Historical reference numbers
II K. 174/05
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Zbigniew Zdzisław Grzegorowski, imię ojca: Edmund, ur. 29-09-1957 r., oskarżonemu o to, że w IV kwartale 1995 r. w Delegaturze Urzędu Ochrony Państwa w Gdańsku sporządził spis zawartości akt nr ADM 1375, zawierający nieprawdziwe dane o zawartych w nich materiałach, a następnie polecił podległej pracownicy przepisanie tego spisu na maszynie, czym udzielił pomocy w bezprawnym usunięciu z tych akt szeregu dokumentów, w miejsce których włączono ujęte w jego spisie dokumenty pochodzące z innych, nieewidencjonowanych źródeł i przez to utrudnił postępowanie karne, zacierając ślady przestępstwa, tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 kodeksu karnego w zb. z art. 18 § 3 kodeksu karnego w zw. z art. 268 § 1 kodeksu karnego w zb. z art. 239 § 1 kodeksu karnego w zw. z art. 11 § 2 kodeksu karnego, a ponadto oskarżonemu o to, że w dniu 15-07-1996 r. w Gdańsku nakłaniał wspomnianą pracownicę do zatajenia prawdy w zeznaniach, mających służyć za dowód w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez UOP, tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 kodeksu karnego w zw. z art. 233 § 1 kodeksu karnego

Dates
Starting date
2001
Closing date
2004
Posteriora
2010
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
327