Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

A group of records created or / and accumulated by a particular institution, organisation or person, or in course of the specific procedure.

Characteristic of the archival fonds (collection)
Name of the archival fonds (collection)

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku 2005-

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Cywilne organy wymiaru sprawiedliwości, w tym sądy specjalne, prokuratury powszechne oraz sądy powszechne
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Anteriora
1923
Starting date
2005
Posteriora
2016
Technical information on an archival fond or collection
the language (-s) of the document
j. polski