IPN Kr 425/1392

IPN Kr 425/1392

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Kr 425/1392
Former reference numbers
29/755/1392
Historical reference numbers
5/21
File description
Title

Sprawozdania dotyczące zatrudnienia i osobowego funduszu płac Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Krakowie i jednostek podległych kierowane do Centralnego Zarządu Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości i Głównego Urzędu Statystycznego oraz zestawienia i sprawozdania z wykonania zatrudnienia i funduszu płac wraz z korespondencją za lata 1977-1980.

Dates
Starting date
1977
Closing date
1980
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1