IPN Kr 425/1394

IPN Kr 425/1394

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Kr 425/1394
Former reference numbers
29/755/1394
Historical reference numbers
5/18
File description
Title

Zarządzenia Dyrektora Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Krakowie z lat 1977-1980 dotyczące podziału i organizacji pracy Dyrekcji oraz ustalenia zakresu czynności Działu Finansowego OZZK w Krakowie, a także program działania OZZK w Krakowie na rzecz realizacji zadań narodowego planu społeczno-gospodarczego i budżetu na 1979 r.

Dates
Starting date
1977
Closing date
1980
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1