IPN BU 02958/10

IPN BU 02958/10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 02958/10
Dawna sygnatura
Spis nr 1498/10
Sygnatura wytwórcy
111/10
Opis zawartości
Tytuł

Operacja "Dunaj" dot. interwencji członków Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Teczka nr 10: Sprawy Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Opis

Teczka zawiera: Analiza możliwych przedsięwzięć rządów i dowództw narodowych głównych państw kapitalistycznych oraz dowództw sił zbrojnych NATO w wypadku ewentualnego wkroczenia sił zbrojnych Układu Warszawskiego do CSRS, Wstępna ocena reakcji państw Paktu Północnoatlantyckiego na wkroczenie wojsk państw Układu Warszawskiego do Czechosłowacji oraz perspektywy dalszego rozwoju sytuacji w NATO (za okres od 21-08 do 15-09-1968 r.). Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej. Sztab Generalny. Zarząd II, 1968; Przedsięwzięcia rozpoznawczo-wywiadowcze w okresie organizacji i przeprowadzenia operacji "Dunaj"; charakterystyki kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej CSRS; meldunki specjalne; komunikaty rozpoznawcze; meldunki nadsyłane z CSRS; notatki służbowe i informacje od Attache Wojskowego i Lotniczego przy Ambasadzie PRL w Pradze; Biuletyny informacyjne Ambasady PRL w Pradze nr 1 i nr 2.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1968
Data końcowa
1968
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Mapa

Liczba tomów
1
Liczba kart
724
Miejsce przechowywania