Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

Powiązania pomiędzy materiałami archiwalnymi mogą nastąpić wskutek ich wytworzenia i zgromadzenia w jednym urzędzie (instytucji) lub osobę prywatną, albo wskutek zgromadzenia dokumentów na podstawie odrębnie ustalanych kryteriów.

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego

Zbiór dokumentów dotyczących Układu Warszawskiego

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Jednostki i administracja wojskowa
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Informacje techniczne o zespole (zbiorze) archiwalnym
Język akt
j. niemiecki, j. polski, j. rosyjski, j. rumuński
Warunki decydujące o udostępnianiu
Warunki udostępniania
Dokumenty przekazane na podstawie umowy użyczenia z dnia 26 października 2006 roku zawartej pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.