IPN BU 02958/102

IPN BU 02958/102

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 02958/102
Former reference numbers
1724/88/226
Historical reference numbers
017/82
File description
Title

Sprawy współpracy w ramach Układu Warszawskiego. Teczka nr 12: Korespondencja ze Sztabem Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego i sprawy konsultacji.

Abstract

Teczka zawiera m.in.: materiały dot. instrukcji o zaopatrzeniu środków materiałowych rezerwy Zjednoczonego Dowództwa ZSZ oraz nowych druków zapotrzebowania; zestawienie propozycji do planu kontaktów z zagranicą w zakresie wyjazdów za granicę oraz w zakresie przyjazdów do kraju; sprawozdania z wyjazdów do ZSRR, Czechosłowacji, Węgier; sprawozdanie z konsultacji na samoloty Su-22M (opracowane przez oficerów DWL) oraz materiały z narady w sprawie wyposażenia lotnictwa Sił Zbrojnych PRL w samoloty Su-22M; ocena wyników kontaktów z zagranicą zrealizowanych w roku 1981 oraz wdrożeń wniosków uzyskanych w ramach kontaktów z zagranicą w 1980 r.; uwagi i wnioski dotyczące taktyczno-operacyjnej strony PASUW, sprawozdanie z pokazu polowego zautomatyzowanego systemu dowodzenia wojskami PASUW; sprawozdanie z pobytu delegacji LWP na ćwiczeniu „TARCZA-82”; sprawozdania ze spotkania granicznego pomiędzy przedstawicielami Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego WP i Służby Topograficznej NAL NRD, ZSRR CzAL; harmonogram przygotowania XXVI posiedzenia Rady Wojskowej ZSZ państw – uczestników UW; instrukcja dla delegacji Ministerstwa Komunikacji PRL na spotkanie z delegacją Federalnego Ministerstwa Transportu CSRS w sprawie przygotowywania dla potrzeb obronnych drogowych przejść granicznych między PRL i CSRS; wykaz przedsięwzięć z planu zamierzeń szkoleniowych Sztabu ZSZ państw UW.

Dates
Starting date
1982
Closing date
1982
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
443
Place of storage