IPN Bi 251/1611

IPN Bi 251/1611

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 251/1611
Sygnatura wytwórcy
SA 6127
Opis zawartości
Tytuł

Korespondencja Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Siemiatyczach dotycząca współpracy z wnioskodawcami oraz działalności profilaktyczno-wychowawczej z 1982 r.

Opis

Jednostka zawiera m.in. orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Siemiatyczach z grudnia 1981 r. i z 1982 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1