Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

A group of records created or / and accumulated by a particular institution, organisation or person, or in course of the specific procedure.

Characteristic of the archival fonds (collection)
Name of the archival fonds (collection)

Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Siemiatyczach 1972-1982

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Organy administracji publicznej, urzędy, instytucje oraz organizacje społeczno-polityczne, w tym pozasądowe organy wymiaru sprawiedliwości oraz archiwa organizacji niepodległościowych i oporu społecznego
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Starting date
1972
Closing date
1982
Posteriora
1983
Technical information on an archival fond or collection
the language (-s) of the document
j. polski