IPN Bi 251/1602

IPN Bi 251/1602

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 251/1602
Sygnatura wytwórcy
SW IV-6110
Opis zawartości
Tytuł

Analizy, oceny i sprawozdania z działalności Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Siemiatyczach z lat 1980-1981

Opis

Jednostka zawiera m.in. półroczne i roczne analizy i informacje Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące orzecznictwa kolegiów ds. wykroczeń przy terenowych organach administracji państwowej z lat 1979-1980 i I półrocza 1981 r.; sprawozdania z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Siemiatyczach za II półrocze 1979 r., I i II półrocze 1980 r. i I półrocze 1981 r.; Informację dotyczącą działalności Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Siemiatyczach w okresie kadencji 1976-1980

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1