IPN BU 1820/8

IPN BU 1820/8

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 1820/8
File description
Title

Lista osób zmarłych w więzieniach polskich w latach 1944-1956. Część druga. Obozy pracy. Tom 4. Pozostałe obozy. Abel - Lerke. Warszawa: Ministerstwo Sprawiedliwości. Centralny Zarząd Zakładów Karnych, 1993.

Dates
Starting date
1993
Closing date
1993
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
69
Place of storage