IPN BU 1820/13

IPN BU 1820/13

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 1820/13
File description
Title

Lista osób zmarłych w więzieniach polskich w latach 1944-1956. Część trzecia. Aneks do listy osób zmarłych w więzieniach polskich w latach 1944 - 1956. Warszawa: Ministerstwo Sprawiedliwości. Centralny Zarząd Zakładów Karnych, 1993.

Dates
Starting date
1993
Closing date
1993
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
1
Place of storage