IPN BU 001833/53

IPN BU 001833/53

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 001833/53
Historical reference numbers
0210; 0211
File description
Title

Przepisy w sprawie ochrony i obrony zakładów karnych i aresztów śledczych z lat 1959-1974.

Abstract

W aktach znajdują się m. in.: Zarządzenie Nr 3/DO/59/Tjn. Ministra Sprawiedliwości z dnia 17-06-1959 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Przepisów wykonawczych dla działów ochrony zakładów karnych"; Zarządzenie Nr 62 Dyrektora Centralnego Zarządu Więziennictwa z dnia 30-07-1960 r. w sprawie rozszerzenia form uproszczonego systemu konwojowania i ochrony więźniów zatrudnionych poza obrębem zakładów karnych; Zarządzenie Nr 05 Dyrektora Centralnego Zarządu Więziennictwa z dnia 30-04-1962 r. w sprawie rozszerzenia uproszczonego systemu konwojowania i ochrony więźniów zatrudnionych poza obrębem zakładów karnych; Zarządzenie Nr 01/67/CZW. Ministra Sprawiedliwości z dnia 23-09-1967 r. w sprawie ochrony i obrony zakładów karnych i aresztów śledczych; Zarządzenie Nr 21/74/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 06-03-1974 r. w sprawie ochrony i obrony zakładów karnych i aresztów śledczych.

Dates
Anteriora
1959
Starting date
1974
Closing date
1974
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage