IPN BU 001833/48

IPN BU 001833/48

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 001833/48
Historical reference numbers
0311; 0341
File description
Title

Informacje o stanie ochrony i obrony zakładów karnych i aresztów śledczych za lata 1968-1978 oraz informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa w jednostkach więziennych za lata 1976-1983.

Dates
Anteriora
1968
Starting date
1970
Closing date
1983
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage