IPN BU 001833/46

IPN BU 001833/46

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 001833/46
Historical reference numbers
0210, 0211
File description
Title

Rozporządzenia, zarządzenia, instrukcje, decyzje, wytyczne, pisma okólne i inne Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych dotyczące internowania.

Abstract

W aktach znajdują się m. in.: Regulamin dotyczący pobytu osób internowanych w ośrodkach odosobnienia; Harmonogram czynności Dyrektora OZZK związanych z wprowadzeniem w życie przepisów w sprawie utworzenia i organizacji ośrodków dla internowanych; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20-12-1981 r. w sprawie regulaminu pobytu internowanych w ośrodkach odosobnienia; Notatka służbowa z 04-06-1982 r. w sprawie sytuacji w jednostkach więziennych i ośrodkach odosobnienia dla internowanych.

Dates
Starting date
1981
Closing date
1982
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
77
Place of storage