IPN BU 001833/42

IPN BU 001833/42

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 001833/42
Historical reference numbers
0210, 0211, 00-104/03
File description
Title

Dokumentacja dotycząca pracy operacyjnej z lat 1972-1989 r.

Abstract

W aktach znajdują się m. in.: Przepisy w sprawie ochrony wewnętrznej zakładów karnych i aresztów śledczych; Zarządzenie Nr 61/72/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 17-11-1972 r. w sprawie organizacji i prowadzenia pracy operacyjnej w zakładach karnych i aresztach śledczych; Instrukcja Nr 001 Dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z dnia 07-11-1972 r. w sprawie organizacji pracy operacyjnej w zakładach karnych i aresztach śledczych; Instrukcja określająca zasady wykorzystywania magnetofonu kasetowego w pracy operacyjnej; Wytyczne do kontroli pracy operacyjnej w zakładach karnych i aresztach śledczych; Porozumienie zawarte w dniu 05-11-1973 r. między Ministrem Spraw Wewnętrznych a Ministrem Sprawiedliwości w sprawie współdziałania przy organizowaniu i prowadzeniu pracy operacyjnej i techniczno-operacyjnej wśród osób pozbawionych wolności; Zarządzenie Nr 74/89/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 21-11-1989 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie organizacji i prowadzenia pracy operacyjnej w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dates
Starting date
1972
Closing date
1989
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
87
Place of storage